Go to content

Digital post fra kommunen

Digital e-forvaltning
Med endringer i eForvaltningsforskriften gjeldene fra 7. februar 2014, ble digital kommunikasjon med innbyggere og virksomheter hovedregelen i kommunikasjon med forvaltningen.
Innbyggere kan resevere seg mot digital post, men det er det ikke anledning til for virksomheter. 

Bedre service
Røyken kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester.
Det er vår målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling.
Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.
 
Ved at du leser post fra kommunen digitalt, bidrar du til at vi kan bruke fellesskapets penger på tjenester i stedet for på porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet.

Fra våren 2017 av vil du kunne oppleve å få brev fra kommunen levert digitalt i din postkasse i Altinn, e-Boks eller Digipost.
Du vil fortsatt kunne oppleve å få post på papir fra oss selv om du har opprettet en digital postkasse. Det er fordi det vil ta litt tid før alle våre virksomheter har tatt i bruk digital postkasse for alle tjenestene sine.

Du vil få et varsel på SMS og/eller e-post når du får post levert i din digitale postkasse. 
Dersom du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett.

 

Digital postkasse:


Se ytterligere informasjon på Norge.no

Reservasjonsrett
Innbyggere kan reservere seg mot digital post, men det er det ikke anledning til for virksomheter etter 1.1.2016.

Varsling om post
Vi anbefaler at alle som henvender seg til kommunen også logger seg inn i Altinn via ID-porten og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling. Du vil da få elektronisk melding umiddelbart når svaret fra kommunen blir sendt ut.
 

Tilgang til virksomhetens post i Altinn Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven.

Veileding for roller og tilgangsstyring i Altinn.

 Varslingstjeneste for firma/virksomheter i Altinn
For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.
Veileder for varsling av post i Altinn finnes på side 14 i veiledningen som det er link til i avsnittet over.

 

Publisert
30.04.2014
Sist endret
18.04.2017
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866