Go to content

Digital post fra kommunen

Digital e-forvaltning
Med endringer i eForvaltningsforskriften gjeldene fra 7. februar 2014, blir digital kommunikasjon med innbyggere og virksomheter hovedregelen i kommunikasjon med forvaltningen.
Innbyggere kan resevere seg mot digital post, men det blir det ikke anledning til for virksomheter. 

Bedre service
Røyken kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester.
Det er vår målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling.
Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.
 
Altinn som meldingsboks
Røyken kommune bruker internettportalen Altinn som meldingstjeneste.
I praksis vil det si at dokumenter som kommunen sender til deg vil ligge samme sted som selvangivelse og andre elektroniske dokumenter du får fra det offentlige.
Mange er allerede kjent med muligheten for å lese og levere selvangivelsen i Altinn. På samme sted vil du fremover finne post fra Røyken kommune.

I første omgang gjelder dette post fra Servicetorget og Byggesakskontoret, men nye tjenesteområder vil komme med etter hvert.
Du vil få en sms på mobiltelefonen med beskjed om at du har mottatt svar på din henvendelse til kommunen dersom du har registret din e-post eller mobil på Altinn.

Hvis sendingen ikke åpnes via Altinn innen 2 dager, blir den skrevet ut og sendt som vanlig brev via posten. 

På sikt vil det bli mulig å få levert post til andre digitale postbokser som du selv kan velge.

Reservasjonsrett
Innbyggere kan reservere seg mot digital post, men det blir det ikke anledning til for virksomheter etter 1.1.2016.

Varsling om post
Vi anbefaler at alle som henvender seg til kommunen også logger seg inn i Altinn via ID-porten og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling. Du vil da få elektronisk melding umiddelbart når svaret fra kommunen blir sendt ut.
 

Tilgang til virksomhetens post i Altinn Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven.

Veileding for roller og tilgangsstyring i Altinn.

 

Varslingstjeneste for firma/virksomheter i Altinn
For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.
Veileder for varsling av post i Altinn finnes på side 14 i veiledningen som det er link til i avsnittet over.

Publisert
30.04.2014
Sist endret
29.09.2014
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866