Go to content

Servicetorg

Servicetorget

Røyken kommune har et servicetorg på Rådhuset. Servicetorget hjelper deg med kontakt mot de ulike virksomhetene i kommunen vår. Her kan du få generell informasjon om diverse kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

 
Åpningstider 08:00 - 15:30 mandag - fredag
Besøksadresse Katrineåsveien 20
Postadresse Katrineåsveien 20
3440 Røyken
E-post servicetorg@royken.kommune.no
Telefon 31 29 60 00
Fax 31 29 60 20
 
Generell informasjon På servicetorget kan du få informasjon om følgende, og hjelp til utfylling av søknadsskjema hvis ønskelig:

 

 • Fri SFO-plass
 • Redusert foreldrebetaling, barnehageplass
 • Ledsagerbevis
 • Kart - bestilling av situasjonskart, ledningskart, skråfoto. Utskrift av kartutsnitt, reguleringskart og bestemmelser
 • Jordmor - timebestilling
 • Målebrev - utskrift
 • Nabolister - utskrift
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Politiske saker til ettersyn  
 • Reguleringsbestemmelser - utskrift  
 • Skjemaer - veiledning ved utfylling
 • TT-kort
 • Utleie og utlån  - skoler, idrettshaller og kunstgressbanen
 • Generell veiledning i bruk av kommunens hjemmeside inkl. kartsidene
Publisert
05.09.2007
Sist endret
22.02.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866