Go to content

Renovasjon - avfallshåndtering

Renovasjon og avfallshåndtering utføres av det interkommunale selskapet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

Mange typer avfall kan leveres på Follestad Industriområde

Publisert
25.08.2010
Sist endret
09.01.2012
Publisert av
A-B.Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866