Go to content

Bråset bo- og omsorgssenter IKS

Bråset bo- og omsorgssenter skal gi medisinsk og lindrende behandling, pleie, omsorg og rehabilitering til personer med kroniske og sammensatte lidelser.

Bråset

Bråset har følgende tjenestetilbud:

 

Bråset bo- og omsorgssenter har 190 plasser til pasienter fra Asker og Røyken kommuner; 100 fra Asker kommune og 90 fra Røyken kommune. Senteret ligger i nærheten av Røyken sentrum.  

Facebook

 


Følg oss på Facebook!

 

Publisert
21.09.2007
Sist endret
01.12.2015

Selvbetjening

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866