Go to content

Viktig melding:

Vi har for tiden tekniske problemer med skjemaet for påmelding til SFO. Vi jobber med saken, og håper å få dette i orden så fort som mulig.
Vi beklager dersom dette skaper problemer for våre brukere.

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter skal gi medisinsk og lindrende behandling, pleie, omsorg og rehabilitering til personer med kroniske og sammensatte lidelser.

Bråset

Bråset har følgende tjenestetilbud:

 

Bråset bo- og omsorgssenter har 195 plasser til pasienter fra Asker og Røyken kommuner; 100 fra Asker kommune og 95 fra Røyken kommune. Senteret ligger i nærheten av Røyken sentrum.  

Facebook

 


Følg oss på Facebook!

Publisert
21.09.2007
Sist endret
01.04.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866