Go to content

Pleie og omsorg

Røyken kommune yter en rekke pleie, bistand og omsorgstjenester til de som har et hjelpebehov pga av alder, sykdom, funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker. Tjenester innvilges etter søknad samt en individuell vurdering og iht. krav om forsvarlig saksbehandling.

 
 
 
Åpningstider 0800 - 1530 mandag, tirsdag, onsdag og fredag
0800 - 1600 torsdag
Besøksadresse Katrineåsveien 20
Postadresse Katrineåsveien 20
3440 Røyken
E-post postmottak@royken.kommune.no
Telefon 31 29 60 00
Fax 31 29 60 20
Ansvarlig Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef

Publisert
19.09.2007
Sist endret
07.06.2016
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866