Go to content

Røykenhuset 0-23 Tjenester til barn, unge og familier.

Røykenhuset 0-23 består av hjelpetjenester i fire ulike avdelinger som er flerfaglig organisert. De ansatte i avdelingene jobber sammen på kryss og tvers til det beste for barn, unge og familier i Røyken kommune.

Her kan du lese om ulike tilbud, tiltak og tjenester både i regi av kommunen og andre. Sidene skal bidra til å gi lettere tilgang til info som gjelder alle barn, unge og familier, men også som er rettet mot grupper eller enkeltpersoner.

rekruttering

Familiehjelpen

barne og ungdomskontakten i Røyken, Røykenhuset avdeling miljøbaserte tjenester

gratis utlån av aktivitetsutstyr

åpen skole fritidstilbud

icdp og cos foreldrekurs røykenhuset

helsestasjon i Røyken kommune

Sommerleir info og påmelding 2017

 

logo for Røykenhuset 0-23 tjenester til barn, unge og familier

Røykenhuset 0-23 Enhetsleder Kirsten Blindheim

- avd. Miljøbaserte tjenester, Thor Eivind Sund

- avd. Helsestasjon, Kjersti Juveli (fungerende)

- avd. Familiebaserte tjenester, Torgeir Mjellekås

- avd. Barneverntjenesten, Torgeir Mjellekås (fungerende)

Publisert
21.05.2013
Sist endret
23.03.2017
Publisert av
Thor Eivind Sund