Go to content

Viktig melding:

Vi har for tiden tekniske problemer med skjemaet for påmelding til SFO. Vi jobber med saken, og håper å få dette i orden så fort som mulig.
Vi beklager dersom dette skaper problemer for våre brukere.

Skolefritidsordningen (SFO)

Hver barneskole har en skolefritidsordning. Rektor er den øverste leder for SFO.
Ved spørsmål om SFO, ta kontakt med SFO-leder ved den enkelte skole.

Melding om ønsket plass sendes elektronisk.

Endring av fast plass til sporadiske dagplasser, regnes som en oppsigelse med de regler som gjelder for oppsigelse. Å benytte seg av dagplasser, regnes ikke som "en fast plass".

Gratis Skyss.
Elever med funksjonshemminger kan søke om gratis skyss til SFO. Gjelder bare i skoleåret - ikke i ferier. 
Når det søkes skoleskyss på bakgrunn av funksjonsnedsettelser, så må det legges ved en attest fra lege ved søknaden. Attestskjema finnes på www.brakar.no under skoleskyss.


Skolefritidsordningen (SFO)

 • SFO - valgmuligheter for plass

  Er du usikker på hva slags plass du ønsker for ditt barn i skolefritidsordningen? Her får du en oversikt over hva slags plass du kan velge mellom og hvilke dager som SFO er åpne eller stengte . Leg...
 • SFO- Friplass

  SØKNADSPROSEDYRE OG KRITERIER FOR INNVILGNING
 • Endring av plass i SFO

  I skjema for endring av SFO-plass viser vi til hva som gjelder av frister. Dette er gjentatt her.
 • SFO-priser 2016

  SFO priser er justert i forhold til Kommunestyrevedtak des.2015
 • SFO i jul- og påskeferie

  Røyken kommune har fattet vedtak om at SFOene kan samordnes også ved jul- og påskeferier slik som for to uker i juli .
 • Påmelding sommer 2016

  Skjemaet for sommerpåmeldingen er nå åpnet for å legge inn ønskede dager- uker.
 • Dagplass

  Dersom du skulle få behov for å ha barnet i SFO en dag eller flere, kan du kjøpe dagplasser. Dagplassen i 2015 koster 281 kroner. Påmelding gjøres via det elektroniske skjemaet. Ta også kontakt med...
Publisert
04.09.2007
Sist endret
15.04.2014
Publisert av
Bente Dahl Karlsen

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866

Nyttige linker