Go to content

Skolefritidsordningen (SFO)

Hver barneskole har en skolefritidsordning. Rektor er den øverste leder for SFO.
Ved spørsmål om SFO, ta kontakt med SFO-leder ved den enkelte skole.

Melding om ønsket plass sendes elektronisk.

Endring av fast plass til sporadiske dagplasser, regnes som en oppsigelse med de regler som gjelder for oppsigelse. Å benytte seg av dagplasser, regnes ikke som "en fast plass".

Gratis Skyss.
Elever med funksjonshemminger kan søke om gratis skyss til SFO. Gjelder bare i skoleåret - ikke i ferier. 
Når det søkes skoleskyss på bakgrunn av funksjonsnedsettelser, så må det legges ved en attest fra lege ved søknaden. Attestskjema finnes på www.brakar.no under skoleskyss.


Skolefritidsordningen (SFO)

 • SFO-priser 2017

  SFO-prisene er endret etter vedtak i Kommunestyret 15.12.2016 Fra 1.august blir betaling forskuddsvis. Skolefritidsordningen - betalingen er inkludert mat   Opphold per måned, 5 dager i uka 3212...
 • SFO - valgmuligheter for plass

  Er du usikker på hva slags plass du ønsker for ditt barn i skolefritidsordningen? Her får du en oversikt over hva slags plass du kan velge mellom og hvilke dager som SFO er åpne eller stengte . Leg...
 • SFO- Friplass

  SØKNADSPROSEDYRE OG KRITERIER FOR INNVILGNING
 • Endring av plass i SFO

  I skjema for endring av SFO-plass viser vi til hva som gjelder av frister.
 • Påmelding sommer 2017

  Skjemaet for sommerpåmeldingen er nå åpnet for å legge inn ønskede dager- uker.
 • Dagplass

  Dersom du skulle få behov for å ha barnet i SFO en dag eller flere, kan du kjøpe dagplasser. Dagplassen i 2017 koster 295 kroner. Påmelding gjøres via det elektroniske skjemaet. Ta også kontakt med...
 • Planleggingdager SFO 2016-2017

  Når det er planleggingdager for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder 3 dager i løpet av skoleåret ( jf. vedtekter). Dagene blir lagt inn fortløpende. Skolefritidsordningen ved dato dato dato...
Publisert
04.09.2007
Sist endret
15.04.2014
Publisert av
Bente Dahl Karlsen

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866

Nyttige linker