Go to content

KS-satser 2016-2017

Fosterhjem:

Gjeldende KS-satser for fosterhjem per 1. juli 2016 er som følger:

Alder

Utgiftsdekning

Arb.godtgjøring

Samlet godgj.

0-6 år

5.025 kr

7.800 kr

12.825 kr

6-11 år

6.235 kr

7.800 kr

14.035 kr

11-15 år

6.815 kr

7.800 kr

14.615 kr

15 år og eldre

7.405 kr

7.800 kr

15.205 kr

Kommunen bør endre godtgjøringen måneden etter at barnet har fylt 6 år, 11 år og 15 år.

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:
- matvarer, klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen), hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier o.l), sport, lek og fritid, møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen), bolig og strøm, reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo),  telefon/mediebruk, bidrag til feriereiser.

Barnetrygd for barn under barneverntjenestens omsorg:
Barnetrygden betales til fosterforeldrene og skal gå til underhold av barnet. Kommunen bør ikke redusere utgiftsdekningen til fosterforeldrene med å vise til dette. Barnetrygden bør heller brukes til større utlegg til barnet - utlegg som fosterforeldrene tidligere ofte har søkt barnevernet om tilleggsdekning for, for eksempel: sportsutstyr, ny sykkel, skoleturer, m.v.

Besøkshjem:

Gjeldende KS-satser for besøkshjem pr. døgn er pr. 1. juli 2016 er:

Alder Utgiftsdekning Arb.godtgjøring Samlet godtgj.

0-10 år

275 kr 750 kr 1.025 kr

10 år - eldre

320 kr 750 kr 1070 kr
Publisert
19.06.2012
Sist endret
02.01.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid servicetorget:
08:00 - 15:30 man -fre

Åpningstider hos barneverntjensten på Rådhuset og ved telefonhenvendelse på tlf 31296161:

mandag - fredag kl 0900:1500

Epost til barneverntjenesten:   post.barnevern@rkn.no (brukes IKKE ved melding om bekymring for for et barn)