Go to content

KS-satser 2014

Fosterhjem:

Gjeldende KS-satser for fosterhjem per 1.juli 2014 er som følger:

Alder

Utgiftsdekning

Arb.godtgjøring

Samlet godgj.

0-6 år

4.766 kr

7.440 kr

12.206 kr

6-11 år

5.920 kr

7.440 kr

13.360 kr

11-15 år

6.470 kr

7.440 kr

13.910 kr

15 år og eldre

7.030 kr

7.440 kr

14.470 kr

Kommunen bør endre godtgjøringen måneden etter at barnet har fylt 6år, 11år og 15år.

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:
- matvarer, klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen), hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier o.l), sport, lek og fritid, møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen), bolig og strøm, reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo),  telefon/mediebruk, bidrag til feriereise

Barnetrygd for barn under barneverntjenestens omsorg:
Barnetrygden betales til fosterforeldrene og skal gå til underhold av barnet. Kommunen bør ikke redusere utgiftsdekningen til fosterforeldrene med å vise til dette. Barnetrygden bør heller brukes til større utlegg til barnet - utlegg som fosterforeldrene tidligere ofte har søkt barnevernet om tilleggsdekning for, for eksempel: sportsutstyr, ny sykkel, skoleturer, m.v.

Besøkshjem:

Gjeldende KS-satser for besøkshjem pr døgn er pr 1.juli 2014 er:

Alder Utgiftsdekning Arb.godtgjøring Samlet godtgj.

0-10 år

260 kr 705 kr 965 kr

10 år - eldre

300 kr 705 kr 1005 kr
Publisert
19.06.2012
Sist endret
18.06.2014

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid servicetorget:
08:00 - 15:30 man -fre

Åpningstider hos barneverntjensten på Rådhuset og ved telefonhenvendelse på tlf 31296161:

mandag - fredag kl 0900:1500

Epost til barneverntjenesten:   post.barnevern@rkn.no (brukes IKKE ved melding om bekymring for for et barn)