Go to content

KS-satser 2015-2016

Fosterhjem:

Gjeldende KS-satser for fosterhjem per 1.juli 2015 er som følger:

Alder

Utgiftsdekning

Arb.godtgjøring

Samlet godgj.

0-6 år

4.870 kr

7.600 kr

12.470 kr

6-11 år

6.040 kr

7.600 kr

13.640 kr

11-15 år

6.600 kr

7.600 kr

14.200 kr

15 år og eldre

7.175 kr

7.600 kr

14.725 kr

Kommunen bør endre godtgjøringen måneden etter at barnet har fylt 6år, 11år og 15år.

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:
- matvarer, klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen), hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier o.l), sport, lek og fritid, møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen), bolig og strøm, reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo),  telefon/mediebruk, bidrag til feriereise

Barnetrygd for barn under barneverntjenestens omsorg:
Barnetrygden betales til fosterforeldrene og skal gå til underhold av barnet. Kommunen bør ikke redusere utgiftsdekningen til fosterforeldrene med å vise til dette. Barnetrygden bør heller brukes til større utlegg til barnet - utlegg som fosterforeldrene tidligere ofte har søkt barnevernet om tilleggsdekning for, for eksempel: sportsutstyr, ny sykkel, skoleturer, m.v.

Besøkshjem:

Gjeldende KS-satser for besøkshjem pr døgn er pr 1.juli 2016 er:

Alder Utgiftsdekning Arb.godtgjøring Samlet godtgj.

0-10 år

265 kr 730 kr 995 kr

10 år - eldre

310 kr 730 kr 1040 kr
Publisert
19.06.2012
Sist endret
27.09.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid servicetorget:
08:00 - 15:30 man -fre

Åpningstider hos barneverntjensten på Rådhuset og ved telefonhenvendelse på tlf 31296161:

mandag - fredag kl 0900:1500

Epost til barneverntjenesten:   post.barnevern@rkn.no (brukes IKKE ved melding om bekymring for for et barn)