Go to content

Barnehage

 

Lek og lær med hele kroppen! Barna får lek og læring gjennom sanseerfaringer og sanseopplevelser.

Med et unikt lekeareal og våre fire sanserom gir vi barna noe annet.

Vi deler ofte barna inn i mindre grupper. Dette er godt for barnet - gir mer ro og oversikt med god voksennærhet.

Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe barnet med å opparbeide en sunn og god selvfølelse til å mestre livet på en god måte.

Språk og sosial kompetanse er en naturlig del av hverdagen vår.

 

Publisert
17.11.2005
Sist endret
25.04.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866