Go to content

Næringsliv

Røyken kommune har et allsidig næringsliv og er en attraktiv kommune for bedriftsetablerere.

I Røyken er det god tilgang på næringstomter og lokaler. Næringsutvikling er en svært viktig del av stedsutviklingen og utviklingen av Røyken som lokalsamfunn. Det skaper arbeidsplasser, gir levende nærmiljøer og sentrumsområder.

Hver måned er det gratis etablererkurs for innbyggere i Røyken. Her kan du lese mer om kurs og rådgiving for deg som ønsker å starte bedrift i Røyken.

Næringspolitikken i Røyken styres etter en næringsplan. Planens hovedmål er å legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling av nye og eksisterende bedrifter i Røyken kommune. Vedlegg til næringsplanen.

Har du spørsmål om næringsutvikling i Røyken kommune? Kontakt: Kommunalsjef for kultur og næring Jan Erik Lindøe eller daglig leder Hilde Thorud, Røyken Næringsråd.  

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
19.01.2017
Publisert av
A-B.Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866