Go to content

Næringsliv

Røyken kommune har et allsidig næringsliv og er en attraktiv kommune for bedriftsetablerere.

 


Her er god tilgang på nærings- tomter og lokaler. Næringsutvikling anses som svært viktig for stedsutvikling og utvikling av Røyken som lokalsamfunn. Det skaper arbeidsplasser, gir levende nærmiljøer og sentrumsområder. Røyken har et stort konkurransefortrinn ved å kunne tilby bedrifter som vil etablere seg i kommunen kompetent arbeidskraft.

Næringspolitikken i Røyken styres etter en næringsplan hvis hovedmål er å legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling av nye og eksisterende bedrifter i Røyken kommune.

Hvis spørsmål kontakt: Kommunalsjef for kultur og næring Jan Erik Lindøe eller daglig leder Hilde Thorud, Røyken Næringsråd.  

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
A-B.Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866