Go to content

Søke plass i Kulturskolen

Elektronisk søknad

Når du søker med dette skjemaet mottar du brukernavn og passord for speedadmin og det opprettes en portal på elev. Så snart det er ledig plass, tar Kulturskolen kontakt med de som står øverst på ventelisten med tilbud om plass. Opptak skjer vanligvis i Juni og August med enkelte unntak. Når man takker ja til en plass, skriver man under på at man binder seg til Kulturskolens reglement. Hver vår foretar man en re-registrering i portalen der man på ny godkjenner vilkårene for plassen i Kulturskolen. De som ikke gjør re-registreringen, mister sin plas ved Kulturskolen ved neste skoleår automatisk. Ventelisteelever må ikke re-registrere seg, men alle kan endre og legge til nye fag på sin venteliste underveis. påminnelse om re-registreringen kommer fra Kulturskolens administrasjon.

 
Elever som blir tatt inn ved skolen, har plass til de selv melder seg ut gjennom portalen. Frist 1. desember og 1. juni. NB! Hvis man slutter etter fristene, betaler man for semesteret da fakturering skjer i mars og oktober.

Påmelding til kortere kurs gjelder bare for kursets varighet. Dette gjøres via utsendt easyfact link.

Opptak
Alle barn og unge i Røyken kan søke plass i kulturskolen, men vi kan dessverre ikke garantere at alle får plass. Derfor gis det anledning til å stå på venteliste fra det året man fyller 6 år.

Det er anledning til å være med på flere aktiviteter samtidig, men av hensyn til ventelister må det søkes spesielt om dette.
 

Publisert
08.09.2007
Sist endret
11.06.2015

Kontaktinformasjon

Vaterlandsveien 5,
3470 Slemmestad

Telefon: 950 08 742
             31 29 33 50

E-post: Kulturskolen

Rektor Roar Lindberg