Go to content

Kulturskolen

Røyken kommunale musikkskole ble stiftet i 1996.
7. februar 2001 vedtok våre politikere navneendring samt visjon og mål for Røyken Kulturskole. 
Enheten skal være et ressurssenter hvor barn og unge, både i og utenfor skoletiden, får utvikle sine sanser og skapende evner i samsvar med egne forutsetninger.

Målene er å:
- utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn og unge
- være et opplærings- og kreativitetssenter i kommunen, tilgjengelig for alle som ønsker det
- være en ressurs for skoleverket og det øvrige kulturlivet i kommunen

Kvalitet skal være et varemerke for enheten.
Lærerne har pedagogisk og faglig utdannelse fra høyere musikk- og kunstinstitusjoner. I tillegg til å være profesjonelle pedagoger er flere også utøvende kunstnere. 
  

Roar Lindberg                                        Jan Erik Lindøe
  enhetsleder                                          kommunalsjef  

Kultutskolen - plakat

         

Publisert
30.05.2008
Sist endret
14.11.2016
Publisert av
Roar Lindberg

Kontaktinformasjon

Vaterlandsveien 5,
3470 Slemmestad

Telefon: 950 08 742
             31 29 33 50

E-post: Kulturskolen

Rektor Roar Lindberg