Go to content

Søknad om fast leie av aktivitetshusene

Søknadsfristen for å leie aktivitetshusene "Klokkergården" og "Gamleskolen" er 1. mai.

Røyken kommune har avsatt to byggninger til aktivitetshus. Klokkergården ved Røyken sentrum og Vestbygda gamle skole, "Gamleskolen", på Spikkestad.

I aktivitetshusene skal det være aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Aktivitetshusene skal fortrinnsvis romme aktiviteter drevet i regi av frivillige lag og foreninger og kommunalt drevede tilbud. 

Driften av aktivitetshusene er organisert med et husstyre. Husstyret fordeler bruken av huset til gratis bruk for lag- og foreninger og har anledning til å leie ut til andre formål mot betaling.

Utleie til lag og foreninger- faste brukere

Som en del av kommunens kulturpolitikk betaler ikke lag og foreninger leie for bruk av aktivitetshusene hvis de fyller vilkårene . Slik går lag og foreninger fram for å søke.

Søknadsfrist 1. mai.

Publisert
01.01.2017
Sist endret
18.04.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866