Go to content

Aktivitetshus

Aktivitetshusene "Klokkergården" og "Gamleskolen"

Røyken kommune har avsatt to byggninger til aktivitetshus. Klokkergården ved Røyken sentrum og Vestbygda gamle skole, "Gamleskolen", på Spikkestad.

Formålet er at de skal være aktivitetshus for aktiviteter rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Aktivitetshusene skal fortrinnsvis romme aktiviteter drevet i regi av frivillige lag og foreninger, og kommunalt drevede tilbud. 

Driften av aktivitetshusene er organisert med et husstyre. Husstyret forestår fordeling av leie til lag og foreninger og har anledning til å leie ut til andre formål mot betaling.

Utleie til lag og foreninger- faste brukere

Som en del av kommunens kulturpolitikk, betaler ikke lag og foreninger, leie for bruk av aktivitetshusene i dag dersom de fyller vilkårene . Slik går lag og foreninger fram for å søke.

 

For leie til andre formål som; bursdag, andre private arrangementer eller engangsleie trykk her

 

Publisert
23.04.2015
Sist endret
02.08.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866