Go to content

Viktig melding:

Vi har for tiden tekniske problemer med skjemaet for påmelding til SFO. Vi jobber med saken, og håper å få dette i orden så fort som mulig.
Vi beklager dersom dette skaper problemer for våre brukere.

Kultur og fritid

Området omfatter næringsutvikling, bibliotekene, geologisenteret, cementmuseet, allmenn kultur, idrett, park, friluftsliv, svømmehall og kulturvern. Videre dekker området frivillighetssentralen, kulturskolen, den kulturelle skolesekken samt den kulturelle spaserstokken.

Strategisk kulturplan 2015 - 2024

Strategisk kulturplan, status og utfordringer

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
24.11.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866