Go to content

Legevaktens inngang er i underetasjen i B-fløyen på sykehjemmet.

Røyken og Hurum legevakt

 

Legevakten er lokalisert på Bråset Bo- og omsorgsenter. Adresse: Bråsetveien 21B, 3440 Røyken.
Klikk her for kart og veibeskrivelse (søk Bråsetveien 21 B)

Legevaktens åpningstid:
Hverdag:                          16.00 - 08.00
Helg og helligdag:             Døgnåpent 

Legevaktens telefon hele døgnet:

Nasjonalt legevaktsnummer 116117 (vil alltid ringe opp nærmeste legevakt)

Legevaktssentral i Røyken direkte 815 68 251

Legevakten skal sikre befolkningen i kommunene nødvendig legehjelp i legevaktens åpningstid.
På hverdagen mellom 08.00 - 16.00 skal henvendelser med forespørsel om øyeblikkelig hjelp i hovedsak rettes til pasientens fastlege.

Akutte henvendelser rettes til nødtelefon 113

Hva kan publikum forvente av legevakten?

  • Det vil alltid være en lege i beredskap
  • Når du kontakter legevakten vil det bli foretatt en medisinsk vurdering og PRIORITERING
  • Leger og helsepersonell møter publikum med respekt, toleranse og åpenhet, og er opptatt av å gi best mulig service
  • Vi har taushetsplikt

Vi oppfordrer publikum til å ringe legevakten som første kontakt. Sykepleier vil da kunne gi råd og eventuelt avtale videre kontakt og behandling hos lege.
På natt ber vi publikum alltid om å ringe oss på forhånd.

Ros og ris eller annet - kontakt oss: legevakt@royken.kommune.no

Kommunal øyeblikkelig hjelp - Døgnakutt: Tilbudet er etablert ved Røyken og Hurum legevakt og skal være et alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten.  Oppholdet skal ikke vare i mer enn 3 døgn.
Tilbudet om øyeblikkelig hjelp i kommunene skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.  Kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet i kommunene er lovpålagt f.o.m. 2016.

 

Publisert
23.05.2006
Sist endret
17.09.2015
Publisert av
Hilde Sveinsson Fosnæs

Kontaktinformasjon

 

Telefon: 815 68 251.

Besøksadresse:
Bråsetveien 21 A,
3440 Røyken

Kart og veibeskrivelse