Go to content

Kreftkoordinator i Røyken og Hurum kommuner.

Anbjørg Trøan Englund (Foto: Røyken kommune)

Fra 1.oktober-2012  har Røyken og Hurum kommuner opprettet en 100 % stilling som kreftkoordinator.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Røyken og Hurum kommuner og kreftforeningen.

Den viktigste oppgaven til kreftkoordinatoren er å gi råd og veiledning til pasient/bruker og pårørende gjennom å være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede , samt sørge for gode rutiner og informasjon slik at stillingen blir kjent og brukt av de som rammes av kreft. Dette gjelder også i forhold til de ulike sammarbeidspartnerene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene.

Med samarbeidspartnere tenkes  tverrfaglig i kommunene med  hjemmetjenester, institusjonstjenester, helsestasjon,ergoterapeuter, fysioterapeuter og legetjenester. Sykehusene, kreftforeningen, pasientforeninger, frivillige og likemenn, er også aktuelle samarbeidspartnere.

Kreftkoordinator skal ikke løse alle oppgaver alene, men ha et ”sørge for” ansvar slik at tilbud og tjenester til pasient/bruker og pårørende er samkjørt, gjennomtenkt og i tråd med hva den kreftrammede har behov for.

Kreftkoordinators funksjon innebærer:

  • Være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
  • Skal være lett tilgjengelig for pasient/bruker og pårørende
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

 

Stillingen er administrativt lagt til Helsetjeneste i Røyken kommune, med  kontor på Røyken rådhus .

Ansatt i stillingen er: Anbjørg Trøan Englund         

Kreftkoordinator er å treffe på tlf: 469 45 910

Mail: Anbjorg.Troan.Englund@royken.kommune.no

Publisert
19.10.2012
Sist endret
02.12.2013
Publisert av
Anbjørg Trøan Englund

Kontaktinformasjon

Røyken kommune

Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget, Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

E-post helsestasjon: helsestasjon@rkn.no

Åpningstid legevakt:
Hverdager kl. 1500-0800
Helg og helligdag: døgnåpent

Åpningstid helsestasjon 0-5 år:
Mandag ulik uke fra kl. 0815-1500
Tirsdag - torsdag - kl. 0815-1500 
Fredag fra kl. 0815-11.30

Åpningstid Familiehjelpen:
Fredager 0830-1130 (følger skolens ferier)

Åpningstid Åpen Helsestasjon:
Fredager 0830-1130

Åpningstider Helsestasjon unge:
Mandager: 1530-1830 på Røyken helsestasjon
Onsdager: 1200-1500 på Røyken videregående skole

Åpningstider Hjelpemiddellager:
Alle hverdager 08.00-15.30 på Bråset bo- og omsorgssenter