Go to content

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn (foto: A-B.Bauer)

Helsestasjonen er lokalisert i helsebygget ved Rådhuset i Røyken

ÅPNINGS - OG TELEFONTIDER 

Åpningstider helsestasjonen:
Mandag ulik uke fra kl. 08.15 - 15.00
Mandag lik uke stengt
Tirsdag - torsdag - kl. 08.15 - 15.00
Fredag fra kl. 08.15 - 11.30

Telefontid:
Mandag ulik uke kl. 08.15 - 14.00
Mandag lik uke stengt
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.15 - 14.00
Fredag stengt

OBS Telefonen er stengt for lunsj mellom klokken 11 og 12

Du når oss gjennom kommunens servicetorg og på e-post helsestasjon@royken.kommune.no

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende virksomhet. 

Målet
vårt er forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Vi tilbyr:


  • Åpen helsestasjon drop-in timer på fredager. Tilbudet gjelder alle barn og spesiellt de nyfødte kl. 08.30 - 11.30 
  • Hjemmebesøk til alle familier med nyfødte barn.
  • Tilbud om å delta i barselgruppe.
  • Systematiske og målrettede helseundersøkelser ved helsesøster og lege. 
  • Vaksinasjon av barnet etter anbefalt vaksinasjonsprogram.
  • Råd, veiledning og helseopplysning.

Helsestasjonprogrammet.

 

Helsestasjonen får tilsendt fødselsmeldinger fra sykehuset og tar kontakt med tilbud om hjemmebesøk. Dere kan også ringe helsestasjonen ved spørsmål.

Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten. 

Les om lavterskeltilbudet FAMILIEHJELPEN OBS TILBUDET KAN NÅ BENYTTES AV FAMILIER TIL BARN OG UNGE 0-23 ÅR

 

 

 

Publisert
04.09.2007
Sist endret
26.04.2017
Publisert av
Line Nordhaug

Kontaktinformasjon

Røyken kommune

Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget, Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

E-post helsestasjon: helsestasjon@rkn.no

Åpningstid legevakt:
Hverdager kl. 1500-0800
Helg og helligdag: døgnåpent

Åpningstid helsestasjon 0-5 år:
Mandag ulik uke fra kl. 0815-1500
Tirsdag - torsdag - kl. 0815-1500 
Fredag fra kl. 0815-11.30

Åpningstid Familiehjelpen:
Fredager 0830-1130 (følger skolens ferier)

Åpningstid Åpen Helsestasjon:
Fredager 0830-1130

Åpningstider Helsestasjon unge:
Mandager: 1530-1830 på Røyken helsestasjon
Onsdager: 1200-1500 på Røyken videregående skole

Åpningstider Hjelpemiddellager:
Alle hverdager 08.00-15.30 på Bråset bo- og omsorgssenter

Nyttige linker