Go to content

Brann og redning

Velkommen til Røyken brann og redning

Hovedinngang til brannstasjon

 

Vår visjon er at Røyken skal være en trygg kommune å leve i der ingen skal skades eller omkomme i ulykker eller branner.

Vårt mål er at vi ved branner og akutte ulykker skal være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder, uansett tid på døgnet.

 

Følg oss gjerne på Facebook

Publisert
20.06.2006
Sist endret
15.02.2016

Kontaktinformasjon

BRANNSTASJONEN 
TLF 31 28 45 00
                         

Konst. Brannsjef Tlf. 950 47 778
Leder forebyggende Tlf. 908 53 521
Beredskapsleder Tlf. 481 46 618
Stasjonsmester Tlf. 904 05 282
Branninspektør Tlf. 904 07 210
Branninspektør Tlf. 414 29 457
Alarmavdeling Tlf. 954 36 627
Alarmavdeling Tlf. 409 02 753