Go to content

Elektronisk byggesøknad

Byggesøknader kan nå leveres elektronisk til Røyken kommune.

ByggSøk er et offentlig system for elektroniske byggesaker som driftes av Statens bygningstekniske etat.
Systemet er kostnadsfritt og kan benyttes av alle.VIKTIG!   Vedlegg tas kun i mot i formatene pdf, doc og  exl.
              Scannede dokumenter i tif-format tas ikke i mot.
              Samlet størrelse på vedleggene må ikke overskride max 15 MB.

Publisert
15.11.2007
Sist endret
18.01.2017

Selvbetjening

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866