Go to content

Byggesak

GÅR DU MED BYGGEPLANER?

 

Vi inviterer til et enkelt søkerkurs onsdag 29.mars Røyken brannstasjon fra klokken 17.30 til 19.00. Kurset er for deg som skal søke om tillatelse til oppføring av mindre byggetiltak.

Du kan selv stå som søker for mindre tiltak. Det går frem av plan- og bygningsloven § 20-4, søknad om tiltak uten ansvarsrett.

Med mindre tiltak menes blant annet:

  • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

 

Program:

Det blir informasjon ved Marianne Estevenin, leder byggesak i Røyken kommune. Du kan også få individuell hjelp til utfylling av søknadsskjema.

 

Ta med (hvis du har):

  • Kartutsnitt av tomt/situasjonskart
  • Enkle tegninger av tiltaket
  • Bestemmelser som gjelder for din tomt

 

Meld deg på her: pbo@royken.kommune.no

Publisert
27.04.2015
Sist endret
15.02.2017
Publisert av
Marianne Estevenin

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866