Go to content

Byggesak

Etablering og vedlikehold av sandstrender

Etablering av sandstrender kan i mange tilfeller ha en negativ effekt på det marine biologiske mangfoldet, føre til innføring av fremmede arter, virke privatiserende for allmennheten samt føre til forurensning ved partikkelspredning.

Skal du etablere eller vedlikeholde en sandstrand anbefaler vi at du først leser skrivet til Fylkesmannen i Buskerud.

Vi minner på at alle tiltak i strandsonen er søknadspliktige.

Publisert
27.04.2015
Sist endret
23.05.2016
Publisert av
Marianne Estevenin

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866