Go to content

Nye og enklere byggeregler

Fra 1.juli er det nye regler for bygging. Før du setter i gang, må du sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på eiendommen din uten å søke kommunen først. Fra onsdag 1. juli er det nye og forenklede regler.

Se veileder med de nye reglene

Du må imidlertid forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med

  • plan- og bygningsloven
  • reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen din
  • planer eller annet regelverk

Når du er ferdig med byggetiltaket, må du gi en melding til kommunen slik at det føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel. 
Fyll ut meldeskjema og send til postmottak@rkn.no

Kommunens kartverk gir deg tilgang til gjeldende reguleringsplaner. Søk opp din eiendom og trykk på "arealplaner" for å få planstatus for din eiendom. I tillegg gjelder kommuneplanen for Røyken kommune 2011-2023.

Der kommuneplanen er av nyere dato enn reguleringsplanen, går kommuneplanen foran ved direkte motstrid. Dette følger forutsetningsvis av kommuneplanen §11. Det kan og vil ofte likevel være enkeltbestemmelser i en reguleringsplan som fremdeles vil være gjeldende.

Informasjon om de nye byggereglene:

Du som skal bygge kan blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Hvordan kontakte oss:

e-post: postmottak@royken.kommune.no

Tlf.: 31 29 60 00

Telefontid/vakttelefon: Hver dag mellom klokken 10.00-11.00 og kl.12.00-14.00.

Det er en fordel om du har gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) tilgjengelig ved alle henvendelser.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-4 saker): Møt opp på torsdager mellom klokken 13.30-15.00.  Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom kl.13.30-15.00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker bes det ta kontakt direkte med søknadens saksbehandler.

Spørsmål i konkrete saker: Ta kontakt med saksbehandler på telefon eller e-post. Husk å merk henvendelsen med saksnummer.

Det må påregnes noe lengre saksbehandlingstid for forhåndskonferanser.

 

Publisert
27.04.2015
Sist endret
21.07.2015
Publisert av
Tonje Takeid

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866