Go to content

Byggesak

Ta i bruk garasje eller bod til bolig?

25.februar vedtok kommunestyret å ta ut enkelte setninger i kommuneplanens bestemmelser som omhandler frittliggende sekundære boenheter.

Har du et rom over garasjen eller en frittstående bod i hagen som du ønsker å benytte som boligareal er det nå åpnet for det i kommuneplanen.

Søknadspliktig å ta i bruk garasje eller bod til boligareal

Denne endringen av kommuneplanen betyr ikke at du bare kan ta i bruk garasjen eller boden til boligareal. Du må fortsatt søke om dette. Selv om kommuneplanen åpner for muligheten er tiltaket avhengig av godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

For eksempel gjelder fortsatt avstandsbestemmelsen på 4m fra eiendomsgrensen og krav til rømningsveier.

Generell veiledning for mindre tiltak (§ 20-4 saker)

Dersom du ønsker og ta i bruk garasjen din eller bod til boligareal og trenger hjelp og veiledning kan du møte opp på Rådhuset på torsdager mellom klokken 13.30-15.00.  Våre byggesaksbehandlere vil være tilgjengelig for generell veiledning ved personlig oppmøte. Du kan ikke avtale tid på forhånd, men alle som møter opp mellom kl.13.30-15.00 vil bli tatt imot. Våre saksbehandlere vil svare på generelle spørsmål og hjelpe deg i gang med ditt prosjekt. Det vil ikke bli svart på spørsmål i eksisterende søknader. Ved spørsmål i eksisterende saker bes det ta kontakt direkte med søknadens saksbehandler.

Publisert
27.04.2015
Sist endret
14.03.2016
Publisert av
Marianne Estevenin

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866