Go to content

Plan, bygg og oppmåling

 

Enheten for plan, bygg og oppmåling har ansvar for:

 • Kommuneplan
 • Reguleringsplaner (område- og detaljregulering)
 • Eiendomsetablering
 • Påvisning av eiendomsgrenser
 • Justering av eiendomsgrenser
 • Sammenføyning av eiendommer
 • Byggetillatelser
 • Eierseksjoneringer
 • Adressering
 • Konsesjonsfrihet
 • Refusjonssaker
 • Registrering og ajourføring i Matrikkel
 • Forvaltning og utvikling av geografiske informasjonssystemer
 • Ajourføring av kommunalt kartverk
Publisert
28.05.2010
Sist endret
19.10.2012

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866