Go to content

Tjenester

I en  kommune finnes et mangfold av ulike tjenester. 
På denne siden skal du kunne finne frem uten å måtte vite hvilken avdeling som har ansvaret for dem.
Informasjon om tjenestene er ordnet i tjenesteområder. 

TIPS: Benytt søkefunksjonen øverst på siden for å finne frem, eller ta kontakt med oss.

Publisert
21.06.2010
Sist endret
09.06.2011

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866