Go to content

Selvbetjening

Om selvbetjeningsløsningen

Røyken kommunes elektroniske tjenester er utviklet for å gi innbyggere og næringsliv økt grad av selvbetjening og innsyn i kommunal forvaltning.
Foreløpig er det et begrenset antall tjenester som er tilgjengelig på hjemmesiden vår, men det jobbes fortløpende med å øke antallet.
Flere av tjenestene (skjermdialogene) er koblet opp mot interne fag- og arkivsystemer og noen er også tilgjengelig på minside.no.

Søkere som sender inn et elektronisk skjema får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn.
Påloggede søkere vil alltid kunne finne igjen sine innsendte søknader i sitt personlige arkiv.

Skjema.
Hjemmesiden vår inneholder enkelte elektroniske skjema (skjermdialoger).
Disse skjemaene er laget slik at de veileder søkeren gjennom søknadsprosessen, blant annet med veiledningstekst og lenker til relevante informasjonskilder. Skjemaene inneholder også en rekke kontrollmekanismer som sikrer at skjemaet er tilstrekkelig utfylt før innsending.

Det er mulig å bruke skjemaene uten pålogging. Påloggede brukere får imidlertid en merverdi, blant annet forhåndsutfylling av enkelte felt, mellomlagring av skjema, samt et personlig arkiv over innsendte skjema.

Du kan også avgi høringsuttalelse på planer som er til høring - gå inn i saken som er til høring og velg å avgi høringsuttalelse.
 
Innsyn.
Du har som innbygger innsyn i postlister og i politiske dokumenter. Du kan anmode om innsyn i offentlige dokumenter ved henvendelse til
dokumentsenteret.

Krav til bruk
Det er mulig å ta i bruk de fleste elektroniske skjema uten å registrere seg som bruker/logge seg på. 
Det anbefales imidlertid at søkere registrerer seg som brukere, da dette gir en del fordeler og merverdi for søkerne.

Det er også mulig å komme inn på noen av skjermdialogene våre gjennom pålogging på minside.no. I så fall må søker oppgi sitt fødselsnummer (11 siffer) og en PIN-kode fra for eksempel skattekortet.

Personvern og sikkerhet
Alle skjermdialoger er krypterte med sertifikater. Personopplysninger behandles konfidensielt, og videreformidles ikke til tredjepart.


Hjelp og støtte
Servicetorget i Røyken kommune yter bistand i forbindelse med utfylling av skjema og spørsmål om kommunens tjenester.

 


 

Publisert
28.11.2008
Sist endret
21.11.2012

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866