Go to content

Valgte til kommunestyret 2015 - 2019

Arbeiderpartiet

 1. Børre Pettersen
 2. May Sæther Løken
 3. Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen
 4. Vidar Mikalsen
 5. Solvår Kolloen
 6. Ole Kjølen
 7. Thora Hildeborg Wahl

 

Fremskrittspartiet

 1. Rikard Knutsen
 2. Espen Hansen Aspås
 3. Christoffer Pederssen

 

Høyre

 1. Eva Norén Eriksen
 2. Håvard Vestgren
 3. Roar Skryseth
 4. Mette Lund Stake
 5. Thormod Rønning Kvam
 6. Nina Sørsdal
 7. Bjarte Grostøl
 8. Trine Føyen
 9. Bjørge Bøhn
 10. Susanne Vist
 11. Erling Nilsen

 

Kristelig Folkeparti

 1. Knut Martin Winther

 

Miljøpartiet De Grønne

 1. Hilde-Gunn Sletten
 2. Siv Hauge

 

Sosialistisk Venstreparti

 1. Anders Nordmo

 

Venstre

 1. Rebekka Borsch
 2. Lasse Narjord Thue

 

I dette dokumentet ser du hvor mange personstemmer og slengere hver kandidat fikk.   

 

Publisert
14.09.2011
Sist endret
21.09.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866