Go to content

Utvalg

Dokumenter i saker som har vært/skal til behandling i kommunestyret, formannskapet eller politiske utvalg, publiseres på kommunens hjemmeside under Sakspapirer og møteplan: http://innsyn.royken.kommune.no/motekalender.

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat, dersom det er dokumenter du ikke finner.

E-post: politisk.sekretariat@rkn.no

Telefon: 31 29 60 00

Publisert
05.09.2007
Sist endret
28.05.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866