Go to content

Politiske organer og delegasjon

Reglement for politiske organer og delegasjon

Reglementet for politiske organer og delegasjon, beskriver den politiske styringsmodellen i Røyken kommune. Kommunestyret vedtar reglementet, og siste revisjon var 20.9.2012.

Kommunestyret har lagt disse målene til grunn for den politiske styringsmodellen i Røyken kommune:

1. Sterk politisk helhetsstyring av kommunen
2. Effektive beslutningsprosesser
3. Vitalt kommunestyre
4. Deltakelse i politisk arbeid skal preges av den politiske styringsfunksjonen og være mest mulig effektiv.
5. Velutviklet lokaldemokrati.
6. Den politiske styringsfunksjonen skal være å sette langsiktige mål og rammer for kommunens drift og tjenestyting.
7. Politisk organisering bør preges mer av målgrupper og satsningsområder enn intern arbeidsdeling og organisering.
8. Ikke gjennomgående representasjon ved at kommunestyrets medlemmer fyller funksjonene i andre kommunale organer, bl.a. for å sikre balansen mellom helhet og målgruppe/satsningsområde.
9. Klar rollefordeling emllom politikk, administrasjon og de ansattes organisasjoner.
10. Klare ansvarsforhold for de politiske organer.

Politisk sekretariat jobber fortsatt med å redigere sidene under fanen "politikk", og vil etter hvert legge ut beskrivelser av ansvar og oppgaver for de forskjellige politiske organene.

 

 

Publisert
17.01.2013
Sist endret
28.05.2015
Publisert av
Susanne Vist

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866