Go to content

Regionalt samarbeid

Røyken kommune er med i tre regionale samarbeidskonstellasjoner.

 
Osloregionen som er den største (56 kommuner) fokuserer på regionens
plass og styrke i et internasjonalt perspektiv. Se mer om mål, strategier og prosjekter på www.osloregionen.no.

Vestregionen (13 kommuner) fokuserer på strategisk samarbeid innen samferdsel, transport og næring og videre på konkret påfelles kultursatsning de neste 3 årene. Ved å linke deg opp til hjemmesidene www.vestregionen.no vil en få tilgang til aktuelle
prosjekt og nyheter som skjer på den regionale arena.
  
Region Vestviken (3 kommuner) består av Røyken, Hurum og Lier kommune, og har samarbeid innen saker som samferdsel, byutvikling, folkehelse og andre politikkfelt som dekker alle tre kommunene. I rådet sitter ordførere, varaordførere og rådmenn, samt en representant for opposisjonen. Rådet administreres av kommunalsjef for næring og kultur i Røyken kommune, Jan Erik Lindøe. Region Vestvikens møtepapirer kan leses her.
 
 
Publisert: 23.05.2006. Skrevet av: Jan Erik Lindøe. Sist oppdatert: 13.11.2013

Publisert
06.09.2007
Sist endret
01.06.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866