Go to content

Regionalt samarbeid

Røyken kommune er med i tre regionale samarbeidskonstellasjoner.

 
Osloregionen (78 kommuner og 5 fylkeskommuner) fokuserer på regionens plass og styrke i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Se mer om mål, strategier og prosjekter på www.osloregionen.no.

Vestregionen (15 kommuner) fokuserer på strategisk samarbeid innen samferdsel, transport og næring og videre på felles kultursatsninger som "Kunst Rett Vest". På  www.vestregionen.no får du oversikt over aktuelle prosjekter og nyheter som skjer på den regionale arenaen.
  
Region Vestviken består av Røyken, Hurum og Lier kommune, og har samarbeid innen saker som samferdsel, stedsutvikling, folkehelse. I rådet sitter ordførere, varaordførere og rådmenn, samt leder for det største opposisjonspartiet i hver kommune. Rådet administreres av kommunalsjef for næring og kultur i Røyken kommune, Jan Erik Lindøe. Region Vestvikens møtepapirer kan leses her.
 
 
Publisert: 23.05.2006. Skrevet av: Jan Erik Lindøe. Sist oppdatert: 13.11.2013

Publisert
06.09.2007
Sist endret
12.08.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866