Go to content

Politisk sekretariat

Leder/formannskapssekretær er Linda Merethe Harbo-Haase.

Politisk sekretariat skal administrere virksomheten til de folkvalgte, og legge til rette for at de folkvalgte kan utøve sitt oppdrag på best mulig måte. Politisk sekretariat har også andre oppgaver i tilknytning til den politiske virksomheten i kommunen.

Sekretariatet jobber tett sammen med rådmannen og hans ledergruppe og stab.

E-post til sekretariatet: politisk.sekretariat@rkn.no

Telefon: 31 29 60 00

Publisert
01.08.2012
Sist endret
09.08.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866