Go to content

Møteplan 2012

Møteplan andre halvår 2012
  Aug Sept Okt Nov Des Dag Tid

Kommunestyret

Ansvarlig: Susanne Vist

30. 20. 25.   6. (*) Torsdag 17:30

Formannskapet

Ansvarlig: Susanne Vist

21. 11. (^) 16. 6. (¤)

 6. (kl. 14)

Tirsdag 16:30

Administrasjonsutvalget

Ansvarlig: Susanne Vist

 21.         Tirsdag 15:00

Bygningsrådet

Ansvarlig: Lene F. Solsrud

 23. 27.  11. 8.  13. Torsdag 18:00

Oppvekstutvalget

Ansvarlig: Lene F. Solsrud

29.   24.  28.   Onsdag 18:00

Helse- og omsorgutvalg

Ansvarlig: Susanne Vist

22.   10. 7.   Onsdag 18:00

Kulturutvalget

Ansvarlig: Susanne Vist

  18.   1.
29.
  Torsdag 18:00

Funksjonshemmedes råd

Ansvarlig: Susanne Vist

27.   8. 5.   Mandag 18:00

Eldrerådet

Ansvarlig: Lene F. Solsrud

20. 8. 5. Mandag 09:30

Ungdommens kommunestyre

Ansvarlig: Lene F. Solsrud

12. 13.    

Politirådet

Ansvarlig: Susanne Vist

   

Valgstyret

Ansvarlig: Susanne Vist 
           

Regionrådet

Ansvarlig: Lene F. Solsrud

20.      8.  26.      

* Kommunestyret - budsjettbehandling

^ Formannskapet - budsjettseminar fra kl. 15:00

¤ Formannskapet - budsjettframlegg

Møteplan første halvår 2012

  Jan    Feb   Mars April Mai  Juni 
 Kommunestyret  12 09  29    10  21 
 Formannskapet  10
 31
  06
20
 17 15
X3 
 12
 Administrasjonsutvalget  10
 31
  06
20
 17 15  12 
 Bygningsrådet  26   22   26  24  14 
 Oppvekstutvalget  25  22 28   25  10  06
 Helse- og omsorgutvalg  25  22  28    23   
 Kulturutvalget    02 15   19    07 

 Funksjonshemmedes råd /
 

Eldrerådet

 23 22 

26

26

  21   

-   Kommunestyremøtene begynner kl. 17.30,

-   Formannskapet / Kommuneplanutvalget kl. 16.30,

X  Formannskapet er VESTREGIONENS årsmøte 

Publisert
25.11.2011
Sist endret
28.01.2015
Publisert av
Lene Forssell Solsrud

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866