Go to content

Kontakte politikere

Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte folkevalgte i Røyken

Politisk sekretariat distribuerer normalt ikke informasjon der formålet er å øve innflytelse på folkevalgte. Organisasjoner, privatpersoner o.l. kan ev. ta direkte kontakt med folkevalgte, eller partiens lokallag. De folkevalgte/politikerne vurderer selv om de ønsker å svare på henvendelsen.

Du finner kontaktinformasjon til partiene i kommunestyret her:

Røyken Høyre

Røyken Arbeiderparti

Røyken FRP

Røyken Venstre

Røyken Miljøpartiet De Grønne

Røyken SV

Røyken KrF

Gruppeledere i kommunestyret:

Høyre: Håvard Vestgren h-vestg@online.no

Arbeiderpartiet: Børre Pettersen boerre-p@online.no

Fremskrittspartiet: Rikard Knutsen rik@frp.no

Venstre: Rebekka Borsch rebekka@venstre.no 

Miljøpartiet de Grønne: Hilde-Gunn Sletten hilde-gs@online.no

Sosialistisk venstreparti: Anders Nordmo anders.nordmo@royken.kommune.no

Kristelig folkeparti: Knut Winther knut@roykenkrf.no

Utvalgsledere:

Planutvalg og bygningsråd: Lasse N. Thue lasse.thue@gmail.com

Helse- og omsorgsutvalget: Ingunn Rese ingunnrese@yahoo.co.nz

Oppvekstutvalget: Bjarte Engen Grostøl begrosto@online.no

Kulturutvalget: Nina Sørsdal ninaems@online.no

Utvalg for næringspolitikk: Erling Nilsen erling.nilsen@netel.no

Utvalg for miljø, klima og samferdsel: Elisabeth Holter-Schøyen elisabeth.holter.schoyen@gmail.com

Administrasjonsutvalget: Håvard Vestgren h-vestg@online.no

Kontrollutvalget: Lars Johansen laottjo@online.no

Publisert
25.02.2014
Sist endret
10.06.2016
Publisert av
Politisk sekretariat

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866