Go to content

Formannskapet

I formannskapet sitter det åtte representanter i tillegg til ordføreren. Formannskapet er det nest øverste politiske organet i en kommune. Dette er dels et saksforberedende organ for kommunestyret, og har også beslutningsmyndighet i en lang rekke saker.  

Dokumenter i saker som har vært/skal til behandling i kommunestyret, formannskapet eller politiske utvalg, publiseres på kommunens hjemmeside - under Sakspapirer og møteplan: http://innsyn.royken.kommune.no/motekalender

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat dersom det er dokumenter du ikke finner.

E-post: politisk.sekretariat@rkn.no

Telefon: 31 29 60 00

 

Publisert
25.08.2015
Sist endret
09.08.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866