Go to content

Politikk

Velkommen til sidene om politisk styring og folkevalgte i Røyken kommune!

På sidene under fanen "politikk" finner du tekster og informasjon om den politiske virksomheten i Røyken kommune. Her finner du f.eks. informasjon om:


- Saker som skal til behandling i kommunestyret, formannskapet eller utvalg
- Møtekalender for kommunestyret, formannskapet og 
  utvalg
- Lokaldemokratiet
- Hvordan kommunestyret har organisert seg

Det er politisk sekretariat som publiserer tekster på sidene under fanen politikk.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
23.04.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866