Go to content

Viktig melding:

Vi har for tiden tekniske problemer med skjemaet for påmelding til SFO. Vi jobber med saken, og håper å få dette i orden så fort som mulig.
Vi beklager dersom dette skaper problemer for våre brukere.

Fakta om kommunen

 Besøksadresse Rådhuset
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
 Telefon 31 29 60 00
 Telefax 31 29 60 20
 E-post postmottak@royken.kommune.no
   
 Organisasjonsnummer    938 709 866
 Kontonummer 7137.05.00112
   
 Areal 112,9 km2
 Innbyggere 21 564 (Per 2.kvartal 2016)
   
 Ordfører Eva Norén Eriksen
 Rådmann Per Morstad
Publisert
02.03.2005
Sist endret
07.09.2016
Publisert av
A-B Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866

Informasjonsbrosjyre om Røyken