Go to content

Fakta om kommunen

 Besøksadresse Rådhuset
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
 Telefon 31 29 60 00
 Telefax 31 29 60 20
 E-post postmottak@royken.kommune.no
   
 Organisasjonsnummer    938 709 866
 Kontonummer 7137.05.00112
   
 Areal 112,9 km2
 Innbyggere 21 931 (Per 1.januar 2017)
   
 Ordfører Eva Norén Eriksen
 Rådmann Per Morstad
Publisert
02.03.2005
Sist endret
23.02.2017
Publisert av
A-B Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866