Min personlige side

Se dine regninger og ditt vannforbruk.
Tjenesten krever sikker innlogging via ID-porten

Logg inn og gå til Min personlige side

Min kommunale side

Velkommen til Røyken kommunes innsyns-tjenester!
Se dine kommunale regninger og vannforbruk i kommunen ved å  logge deg på din personlige side.

Les kommunens Personvernavtale før innlogging.

Logg inn via ID-porten
Meld fra til kommunen
Mine elektroniske søknader og skjema
Læringsbasen for foresatte