Min personlige side

Se dine regninger og ditt vannforbruk.
Tjenesten krever sikker innlogging via ID-porten

Logg inn og gå til Min personlige side

Min kommunale side

Velkommen til Røyken kommunes innsyns-tjenester!

På grunn av tekniske problemer vises ikke regninger som er etter mai 2016.
Det jobbes med å få dette i orden. Vi beklager dersom det medfører problemer.

Les kommunens Personvernavtale før innlogging.

Logg inn via ID-porten
Meld fra til kommunen
Mine elektroniske søknader og skjema
Læringsbasen for foresatte