1 til 10 av 37

Abonner på kunngjøringer

Forslag til mindre endring av gebyrregulativet 2018

På bakgrunn av tilbakemelding og vedtak fra Fylkesmannen i sak 16/3075 og sak 16/2664, har gebyrregulativet blitt tatt opp til vurdering. Det har blitt foretatt små justeringer av regulativet som legges frem i denne saken. Større gjennomgang vil bli utført ved revidering og utarbeidelse av gebyrregulativet for 2019. Administrasjonen setter i gang høring av forslag til mindre endring av gebyrregulativet og forbereder sak til kommunestyret for behandling.

Publisert: