1 til 10 av 16

Abonner på kunngjøringer

Høring områdereguleringsplan for Oddevall - Spikkestad

Formannskapet har i møte 12.09.2017, sak PS/17 vedtatt at forslag til områderegulerings-plan for Oddevall i Spikkestad legges ut til høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12–10 med plankart datert 11.08.2017, forslagstillers planbestemmelser, planbeskrivelse datert 08.08.2017, og estetisk veileder datert 05.04.2017.

Publisert:

Høring detaljregulering bibelsenter i Slemmestad

Formannskapet har i møte 31.08.2017 sak PS17 vedtatt at forslag til detaljregulering for bibelsenter i Slemmestad - Sannhetens Ord legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12–10 og 12-11

Publisert: