Go to content

Kunngjøringer

Her legges det fortløpende ut kunngjøringer og informasjon til kommunens innbyggere.

  • For oversikt over alle kunngjorte arealplaner og pågående planarbeid trykk på "alle areal- og reguleringsplaner" i menyen til venstre.
  • For mer informasjon om kommunens planarbeid gå inn på planavdelingens side her.
Publisert
16.06.2009
Sist endret
05.01.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866