Go to content

Linker

 

Offentlig informasjon

 

Nyheter

www.norge.no

 

Røyken og Hurum avis

Offentlig informasjon om overgang til digital-TV   Drammens Tidene
Regjeringen.no - Info. fra regjering og dept.  

NRK Buskerud

NAV (Arbeid, trygd, sosial)
 

Godt Jobba
 

Nettavisen

Skatteetaten

 

NRK

Norsk Lysningsblad

 

VG

Brønnøysundregistrene

 

Dagbladet

Buskerud Fylkeskommune

 

 

Lovdata

Konfliktrådet

 

Fritidsaktiviteter/Foreninger

 

Miljøinformasjonsloven

 

 Røyken pikekor

Offentlige tjenester og informasjon

    Røyken idrettsråd
Styrevervregisteret     Oslofjordens friluftsråd
Tannhelsetjensten i Buskerud  

Nasjonale turistveger

Statens vegvesen

 

Tur i skog og mark  
Røyken O-lag

Statistisk sentralbyrå

 

Den norske turistforening

Den norske kirke i Røyken  

Norges jeger- og fiskerforbund

Flytteportalen

 

Fiskekort i Drammensmarka og Finnemarka

Næringsliv

 

Røyken skoles musikkorps

Tjeneste for bedrifter og etablerere

 

Røyken Brass

Røyken Næringsråd   Slemmestad skolekorps

Søke tilskudd til ulike prosjekter og tiltak

 

Idrettslaget ROS

Starte og drive bedrift

 

Sykkelturer i Buskerud

Ledige næringsarealer i Drammensregionen

 

Hurumhalvøyas skatter

Klimatilpasning Norge  

Reiseguide for Norge

iRøyken.no   Røyken og Hurum Modellflyklubb
Rortunet    Sekkefabrikken kulturhus 
   

 Slektsgransking

   

Røyken Historielag

Offentlig kommunikasjon

  Leikarringen Huldra

NSB

 

Lions Club Røyken

Nettbuss  

Dysleksiforeningen

Kollektivtrafikken i Oslo-området   Spikkestad Vel
Rutebok for Norge   Human-Etisk forbund

Senior / eldre

 

Barn og ungdom

Seniornett

 

Babysvømming

 SeniorPortalene
  Private barnehagers forbund
BPA-portalen  

Fosterhjem

 

Skoleporten

Miljø og klima

 

Rustelefonen

Grønn Hverdag   Barnas trafikklubb
Klimaklubben   Trafikk og skole
    Skoler og utdanning i Norge og utlandet
    Legathåndboken

 

 

Publisert
28.06.2010
Sist endret
11.02.2014
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866