Go to content

Vi trenger flere dyktige sykepleiere

Vil du jobbe på sykehjem eller i hjemmesykepleien i Røyken kommune?

Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Vi skal hele tiden gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Nå trenger vi enda flere sykepleiere. Vi er på jakt etter deg som er faglig sterk, initiativrik og engasjert. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og velferdsgoder som ansattrabatt på Røykenbadet og firmahytter i både Norge og Frankrike.

Bråset bo- og omsorgssenter er ett av de største sykehjemmene i Norge. Her er det 195 plasser til pasienter fra Røyken og Asker kommuner. Bråset ligger i nærheten av Røyken sentrum, der det er togforbindelse til Oslo og bussforbindelse til Drammen og Slemmestad.

På Bråset er det et solid fagmiljø. Ca. 400 ansatte jobber med medisinsk og lindrende behandling, pleie, omsorg og rehabilitering. Bråset har langtidsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser, plasser for lindrende behandling og plasser for pasienter med demenssykdom.

- Her på Bråset er det et sterkt fagmiljø og stor variasjon i type avdelinger. Her er det mulighet til faglig utvikling, og vi har et godt arbeidsmiljø, sier sykepleier Liv Maria Mark Syvertsen.

 

Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, ambulerende team på natt, praktisk bistand (hjemmehjelp) og trygghetsalarmer, samt en egen avdeling for helse, aktivitet og mestring. Røyken kommune ønsker å bidra med hjelp til selvhjelp til den enkelte, slik at alle som ønsker det kan bli boende i eget hjem lengst mulig.

I Røyken kommune er hjemmesykepleien organisert i tre avdelinger: Midtbygda, Slemmestad og Spikkestad.

- Som sykepleier i hjemmesykepleien i Røyken har jeg en variert arbeidsdag med fokus på forebygging, hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Vi har tydelige og lyttende ledere som er opptatt av faglig utvikling og kompetanseheving for personalet, sier sykepleier Lene-Renate Hanssen.

Nytt ferdighetssenter for helsepersonell

Nylig åpnet Ferdighetssenteret på Bråset. Her kan helsepersonell øve på praktiske ferdigheter i pasientbehandlingen. Ferdighetssenteret har topp moderne utstyr, og er Røyken kommunes nye tiltak for å øke kompetansen til ansatte innen helse- og omsorgstjenesten. Røyken er en av få kommuner i landet med et slikt kompetansetilbud.

Ta kontakt!

Er du utdannet sykepleier eller 3.års sykepleierstudent og interessert i å jobbe i Røyken kommune?

Ta kontakt med kommunalsjef Tone Merete Svenkerud på e-post tone.merete.svenkerud@rkn.no eller ring henne på 995 29 488.

 

 

Publisert
11.04.2017
Sist endret
11.04.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866