Go to content

Solenergi skal utnyttes på Bråset bo- og omsorgssenter

Røyken Eiendom installerer anlegg i pilotprosjektet

Røyken Eiendom skal installere anlegg for å utnytte solenergi på taket til Bråset bo- og omsorgssenter. Solenergien skal benyttes til produksjon av varme og elektrisk energi.

Taket på Bråset er spesielt egnet for solenergi og valgt som arena for dette spennende pilotprosjektet. Sykehjemmet har ekstra stort behov for varmt vann i sommerhalvåret da beboerne har behov for å dusje ofte. Røyken Eiendom planlegger å starte prøvedrift av anlegget i juli - august 2017.

Tiltaket er i tråd med Norges klimamål om å redusere energibruk og produsere energi tilsvarende det man bruker innen 2030.

Les mer om prosjektet.

Publisert
18.05.2017
Sist endret
18.05.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag.

 


Org. nr. 938 709 866