Go to content

Rust din ungdom – påfyll til praten!

Røyken videregående skole i samarbeid med oppvekstteam i Røyken kommune inviterer til informasjonsmøte om ungdommens hverdag.

Møtet er for foresatte til barn på videregående skole og 10. klasse på ungdomsskole.Temaer som kroppspress, rus, sosiale medier og russetid tas opp. Se hele programmet her. Møtet holdes i aulaen på Røyken videregående skole 29.mars kl.18.30 - 20.30.  Velkommen!

Publisert
17.03.2017
Sist endret
17.03.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866