Go to content

Festaften med utdeling av priser

Onsdag 16.mars var det festaften i Sekkefabrikken kulturhus med tildeling av kulturprisen, frivillighetsprisen og stipender innen idrett og kultur.

Røyken kommunes kulturpris 2017 ble tildelt Roar Lindberg. Som profesjonell musiker har Roar, som er rektor ved Røyken kulturskole, bidratt sterkt til kulturlivet i Røyken gjennom mange år, blant annet med sitt engasjement i Røyken Jazzforum og som komponist, arrangør og bidragsyter i utallige teateroppsetninger og konserter.

Shahin Zargar ble tildelt Frivillighetsprisen 2017. Juryen mener «han med sin væremåte og innsats, gjør Røyken til et mer levende og bedre sted å bo». Hans virksomhet på Spikkestad har blitt et fast sosialt møtested for både ungdom og seniorer. Zargar har også bidratt med ca. 500 gratismiddager til frivilligdrevet arrangementer.

Johannes Flåten Sky ble tildelt Røyken kommunes kulturstipend 2017 og Gustav Barth fikk Røyken kommunes idrettsstipend 2017.

Røyken kommune gratulerer alle prisvinnerne!

På bildet fra venstre: Roar Lindberg, Shahin Zargar, Johannes Flåten Sky og Gustav Barth.

Publisert
16.03.2017
Sist endret
16.03.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866