Go to content

Renovasjonsforskrift på høring

Frist for å gi uttalelse til høringsutkastet er 21.april 2017

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene og innbyggerne i Drammensregionen. Forskriften er revidert, og er nå lagt til høring.

Du finner høringsutkastet på www.rfd.no/nyeforskrifter

Frist for uttalelse
21. april 2017 er frist for å gi uttalelse til høringsutkastet. Uttalelser må være skriftlige og sendes til post@rfd.no eller RfD, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen.

Publisert
17.03.2017
Sist endret
17.03.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866