Go to content

Gir støtte til forskjønning av ditt nærområde

Vel, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om midler fra kommunen til blomster, planter eller annet som bidrar til å forskjønne nærområdene.

Røyken kommune ønsker søknader fra samarbeidsparter som ønsker å forskjønne nærmiljøet. Vi tenker først og fremst på blomster og planter, men alle søknader vil bli vurdert.

Vel, sentrumsforeninger, hagebrukslag, andre lag/foreninger eller initiativrike enkeltpersoner kan søke om midler.  Forskjønnelsen skal skje i «det offentlig rom», eller der mange ferdes. Området må strekke seg utenfor det området søker (eller andre) naturlig burde ta ansvar for.  

Fordeler 80.000 kroner

Søkerne må ta et totalansvar for planlegging, innkjøp, stell og vedlikehold. Røyken kommune har satt av 80.000 kroner til slike tiltak i 2017.

Søknaden må inneholde:

  • Hvilken sum det søkes om og hvordan søker skal bruke pengene.

  • Hvor forskjønningen skal finne sted og hvilken ferdsel det er der (hvem det vil glede).

  • En beskrivelse av hvordan søker skal utføre nødvendig stell og vedlikehold (for eksempel luking og vanning eller oppbevaring og lagring av benker om vinteren).

 

Er det et enkelt tiltak som sommerblomster eller grønne planter, gir vi deg blomstene. Du/dere må selv plante blomstene. I søknaden skriver dere hvor mange, hvilken type blomster og hvor dere vil plante. Dere får svar på e-post og henter blomstene på et hagesenter.

Må brukes på materiell

Frivilligsentralen vurderer søknadene og bevilger pengebeløpet på vegne av Røyken kommune. Midlene det søkes om skal brukes til materiell - ikke lønn.  

Søknad eller spørsmål sendes til frivilligsentralen@royken.kommune.no. Spørsmål kan også rettes via telefon: 31 29 62 94.

Publisert
10.05.2017
Sist endret
12.05.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag.

 


Org. nr. 938 709 866