Go to content

Felles stemme for foreldre med barn i barnehage

Har du innspill om barnehagetilbudet i Røyken? Da kan du kontakte Foreldreutvalget for barnehager i Røyken (FUB). Utvalget skal være en felles foreldrestemme i dialogen med kommunens administrasjon og politikerne.

I Røyken ble Foreldreutvalget for barnehager (FUB) opprettet i oktober 2015. Utvalget består av fem valgte foreldre fra de ulike barnehagene.

- Vi skal være en felles foreldrestemme som kan bidra til å påvirke kvaliteten og utviklingen av barnehagetilbudet i Røyken, forteller leder Lisbeth Ax Syvertsen.

Ønsker at foreldre tar kontakt

Foreldreutvalget for barnehager skal være en formell arena for dialog og samarbeid mellom SU/FAU i hver enkelt barnehage, kommuneadministrasjonen og politikerne i oppvekstutvalget.

Nylig gjennomførte FUB Røyken en spørreundersøkelse blant alle SU/FAU i barnehagene i Røyken. Målet var blant annet å kartlegge samarbeidet hjem-barnehage, hva slags måltider barna får og hvilket samarbeid foreldrene ønsker med FUB Røyken.

- Målet er å skape et mest mulig likeverdig barnehagetilbud i kommunen. Vi mener at samarbeid på ulike nivåer er en viktig kvalitetsfaktor - men det avhenger av ressurser og kompetanse, sier Lisbeth Ax Syvertsen.

Lederen i FUB Røyken forklarer at utvalget både skal være lyttende, kritisk, støttende, tilstede og spørrende, og på den måten sørge for å videreformidle barnehageforeldrenes innspill til kommunens administrasjon og de folkevalgte.

- Foreldrene er de mest betydningsfulle samarbeidspartnerne i barnehagene, mener Lisbeth Ax Syvertsen.

Hun oppfordrer foreldre til å komme med innspill om barnehagetilbudet i Røyken og forslag på hva som eventuelt kan gjøres annerledes.

Foreldre som ønsker å kontakte FUB Røyken kan sende en e-post til fubroyken@gmail.com

Dette er styret i FUB Røyken:

Leder: Lisbeth Ax Syvertsen, Hyggen barnehage. E-post: lisbeth@ax.no

Nestleder: Elisabeth Espensen, Torvbråten barnehage. E-post: eespensen@hotmail.com

Styremedlem: Hildegunn Nordvik, Spikkestad barnehage. E-post: hildegunn_nordvik@hotmail.com

Styremedlem: Elin Stedje Jensen, Carpe Diem barnehage. E-post: elin.s.jensen@outlook.com

Styremedlem: Kristin Jørstad, Nærsnes Kystbarnehage. E-post: kristin.jorstad@outlook.com

Nasjonalt nettside

Du kan følge FUB Røyken på Facebook

Her kan du lese infoskrivet om FUB Røyken

På nasjonalt nivå er FUB et selvstendig rådgivende organ overfor sentrale myndigheter. På nettsiden www.fub.no er det informasjon om blant annet samarbeid hjem-barnehage, foreldrerollen, mobbing og foreldremedvirkning.

Publisert
16.05.2017
Sist endret
16.05.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag.

 


Org. nr. 938 709 866