Go to content

Bygger ny gang- og sykkelvei på Hallenskog

Asker kommune skal bygge gang- og sykkelvei langs Underlandsveien på Hallenskog. Den nye gang- og sykkelveien strekker seg fra kommunegrensen mot Røyken til eksisterende fortau ved Heggedal stasjon. Arbeidet starter denne uken.

Det vil bli økt transport og trafikk i anleggsperioden. Det blir også begrenset adkomst på de stedene hvor det foregår anleggsarbeider. Det blir satt igang tiltak med tanke på støy- og støvplager i anleggsperioden.

Les mer om tiltaket og naboinformasjon på Asker kommunes nettsider.

Publisert
11.05.2017
Sist endret
11.05.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag.

 


Org. nr. 938 709 866