Go to content

Aktuell informasjon

(Foto: Bjorn Stuedal)

Ingen Drop-in time for byggesaker torsdag 27.april.

Sist endret: 25.04.2017  

Drop-in time for veiledning i byggesaker utgår torsdag 27.april.

Bli med ut på tur!

Sist endret: 24.04.2017  

Ut på tur-gruppa i Røyken og Hurum er i gang. Det blir ulike turer hver onsdag frem til slutten av juni. Du er hjertelig velkommen til å være med.

Søknadsfrist for å leie aktivitetshusene

Sist endret: 18.04.2017  

Lag og foreninger kan leie aktivitetshusene "Klokkergården" og "Gamleskolen". Søknadsfristen er er 1. mai.

Bli med på Verdens aktivitetsdag

Sist endret: 18.04.2017  

Onsdag 10. mai inviterer eldrerådene i Røyken og Hurum til markering av aktivitetsdagen på Røykenbadet. Arrangementet starter klokken 12.00.

Vi trenger flere dyktige sykepleiere

Sist endret: 11.04.2017  

Vil du jobbe på sykehjem eller i hjemmesykepleien i Røyken kommune?

Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Vi skal hele tiden...

Si din mening om planprogrammet for Røyken sentrum

Sist endret: 11.04.2017  

Planprogrammet er nå ute til offentlig ettersyn og på høring, og det er varslet oppstart av planarbeid. Frist for merknader er 31. mai.

Hensikten me...

Oppfølgingskveld etter foreldrekurs

Sist endret: 10.04.2017  

Har du deltatt på foreldrekurset Circle of Security-parenting (COS-P)? Da er du hjertelig velkommen til en oppfølgingskveld onsdag 10. mai.

Oppfølgi...

Tannklinikk på plass i helsehuset på Røykenbadet

Sist endret: 07.04.2017  

Buskerud fylkeskommune har åpnet ny felles tannklinikk på Røykenbadet.

Buskerud fylkeskommune har gjennom BFK Tannhelse  samlet de to tannklinikkene...

Innsamling av hageavfall

Sist endret: 07.04.2017  

Nå er tiden inne for å rydde i hagen. Fra 18.april – 28.april henter renovasjonsselskapet hageavfallet ditt.

Hageavfallet blir hentet på samme dag s...

Ny runde med Lyst på livet-kurs

Sist endret: 06.04.2017  

76 seniorer meldte seg på det første Lyst på livet-kurset i fjor. Det ble en stor suksess! Nå kan seniorer melde seg på årets kursrunde.

Lyst på liv...

Nye åpningstider på Follestad

Sist endret: 03.04.2017  

Follestad gjenvinningsstasjon har nye åpningstider fra 1.april

Åpningstidene og mer informasjon om Follestad gjenvinningsstasjon.

Båndtvang i Røyken fra 1.april

Sist endret: 31.03.2017  

Båndtvang i Røyken gjelder for alle hunder fra 1.april og frem til 20.august.

Les mer om båndtvang her Det finnes  en offentlig hundepark på...

Røykenelever med i generalprøven for PISA-undersøkelsen

Sist endret: 29.03.2017  

Tirsdag var tiendeklassinger ved Røyken ungdomsskole testpersoner for neste års PISA-undersøkelse. PISA er en internasjonal undersøkelse som måler...

Gravidkafeen midlertidig stengt

Sist endret: 29.03.2017  

Den åpner igjen 2. juni.

Grunnet midlertidig redusert kapasitet i jordmortjenesten holdes Gravidkafeen stengt i en kort periode. Gravidkafeen åpner...

Har du ikke fått tilbakemelding på barnehagesøknaden?

Sist endret: 24.03.2017  

Vi har oppdaget en svakhet i den elektroniske løsningen for svar på barnehagesøknader. Ta kontakt med oss dersom du ikke har fått tilbakemelding om...

Lærlingordning ga Frank ny karriere

Sist endret: 24.03.2017  

Han hoppet av mediebransjen og ble lærling i prosjektet «Menn i helse». Etter bestått fagprøve jobber Frank Hansen som helsefagarbeider ved Nyveien...

Tilskuddsordninger for lag og foreninger

Sist endret: 24.03.2017  

1.april er fristen for å søke kommunalt tilskudd til lag, foreninger og barne- og ungdomsaktiviteter. Se listen over de ulike tilskuddsordningene.

Tar opp jobbsamtalen for å bli bedre i norsk

Sist endret: 22.03.2017  

Maryam Osi har språkpraksis i kantina på Bråset bo- og omsorgssenter. Nå skal hun og andre deltakere ved Røyken voksenopplæring ta opp jobbsamtaler...

Møte om utviklingen av Båtstø

Sist endret: 21.03.2017  

Tirsdag 28.mars er det informasjons- og medvirkningsmøte om kommunedelplanen for Båtstø.

Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for noe...

Rust din ungdom – påfyll til praten!

Sist endret: 17.03.2017  

Røyken videregående skole i samarbeid med oppvekstteam i Røyken kommune inviterer til informasjonsmøte om ungdommens hverdag.

Møtet er for foresatte...

Renovasjonsforskrift på høring

Sist endret: 17.03.2017  

Frist for å gi uttalelse til høringsutkastet er 21.april 2017

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjen...

Festaften med utdeling av priser

Sist endret: 16.03.2017  

Onsdag 16.mars var det festaften i Sekkefabrikken kulturhus med tildeling av kulturprisen, frivillighetsprisen og stipender innen idrett og kultur.

Den kulturelle spaserstokken våren 2017

Sist endret: 14.03.2017  

Her er oversikten over arrangementer i den kulturelle spaserstokken i Røyken våren 2017.

Slemmestad eldresenter, tirsdager klokken 11.30   14. mars:...

Midtbygdahallen

Frist for å søke om utleie og utlån er 1.april

Sist endret: 10.03.2017  

Utlån av gymsaler og øvrige rom på skolene. Utleie gjelder Røykenhallen og Midtbygdahallen.

Mer informasjon og elektronisk søknad. OBS! Sydskogen...

Bli med på Sykle til jobben-aksjonen!

Sist endret: 07.03.2017  

I år er det gratis å delta i Sykle til jobben-aksjonen for deg som bor eller jobber i Røyken kommune. Og du – det er ikke bare sykling som kan...

Omsorg ved livets slutt

Sist endret: 07.03.2017  

For mange med uhelbredelig sykdom er det viktig å få være mest mulig hjemme. I Røyken har vi et palliativt team som reiser hjem til pasienten for å...

Gratis utlån av vinterutstyr

Sist endret: 06.03.2017  

Hos Utstyrsentralen i Røyken kan du låne ski og skøyter for en dag, helg eller i en ferie.

Si din mening om kommunedelplan for Båtstø

Sist endret: 06.03.2017  

Planen er nå ute til offentlig ettersyn. Har du innspill? Frist for merknader er 5.mai. Tirsdag 28.mars blir det dessuten informasjons- og...

Utbedring av tunneler på RV 23 i 2018

Sist endret: 01.03.2017  

Tre tunneler på RV 23 i Røyken og Hurum skal rehabiliteres. Arbeidene starter senvinteren 2018, og skal i all hovedsak gjennomføres med kvelds- og...

Forlenger bussrute forbi Bråset

Sist endret: 27.02.2017  

Skal du til Røykenbadet eller Bråset bo- og omsorgssenter? Fra mandag 6. mars blir flere av avgangene på linje 84 forlenget til å kjøre via Bråset.

Støtte til tiltak mot forsøpling av havet

Sist endret: 27.02.2017  

Miljødirektoratet deler i år ut 35 millioner kroner til frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, offentlige foretak og bedrifter...

Vinterferie i Røyken fra 25. februar

Sist endret: 24.02.2017  

Neste uke er det vinterferie i Røyken. Hva med å ta en tur på Røykenbadet, bibliotekene eller en skitur i marka?

Røykenbadet har vanlige åpningstide...

Selvhjelpskurs i mestring av stress og belastninger

Sist endret: 22.02.2017  

28. mars starter et kurs der du lærer metoder for å mestre stress og belastninger.

Stress er en følge av belastninger vi ikke mestrer. Hva som...

Godt økonomisk resultat for 2016

Sist endret: 22.02.2017  

2016 var nok et økonomisk godt år for Røyken kommune. Regnskapet viser et overskudd på 32,9 millioner i forhold til budsjettet.

En foreløpig...

Kultur- og ekkodagene 2017

Sist endret: 17.02.2017  

Fra 14.-19. mars er det klart for en rekke kulturelle arrangementer i Sekkefabrikken kulturhus, Slemmestad bibliotek, Slemmestad eldresenter og på...

Fritt brukervalg - hjemmehjelp

Sist endret: 14.02.2017  

Fra 1. mars 2017 innføres fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenester (praktisk bistand) i Røyken kommune. Det betyr at du som har eller får vedtak ...

Vi trenger flere fosterhjem i Røyken

Sist endret: 09.02.2017  

Barneverntjenesten i Røyken kommune skal rekruttere flere fosterhjem i Røyken. Målet er at flere barn kan fortsette å bo i nærmiljøet.

Røyken kommun...

Påmelding til foreldrekurs åpnet

Sist endret: 08.02.2017  

Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. I begynnelsen av mars er årets første foreldrekurs, og påmeldingen er ...

Er du pårørende til en person med demens?

Sist endret: 07.02.2017  

Røyken og Hurum kommuner tilbyr pårørendeskole for deg som er pårørende til noen med demens.

Gjennom fem kurskvelder lærer du mer om sykdommen og...

Møte i planutvalg og bygningsrådet 7. februar

Sist endret: 06.02.2017  

Sakspapirene til neste møte i planutvalg og bygningsråd ligger ute på nettet, men grunnet tekniske problemer mangler siste sak.

Tirsdag 7. februar e...

(Foto: Bjorn Stuedal)

Kjenner du reglene for å bygge lovlig?

Sist endret: 03.02.2017  

Vi inviterer deg som har byggeplaner til et enkelt søkerkurs onsdag 29.mars på Røyken brannstasjon.

Tid: 17.30 til 19.00. Kurset er for deg som skal...

Medvirkningsmøte om kyststi over Grundvik

Sist endret: 01.02.2017  

Planavdelingen i Røyken kommune inviterer grunneiere og direkte berørte parter til et medvirkningsmøte om kyststi over Grundvik. Møtet er torsdag 9...

Har strikket 1190 par babysokker

Sist endret: 31.01.2017  

Siden våren 2013 har medlemmer i Slemmestad sanitetsforening strikket ullsokker til nyfødte babyer i Røyken. Så langt har det blitt 1190 par.

Vi trenger flere fosterhjem i Røyken

Sist endret: 30.01.2017  

Barneverntjenesten i Røyken kommune skal rekruttere flere fosterhjem i Røyken og nærliggende kommuner. Målet er at flere barn kan fortsette å bo i...

Lars Bjerke blir rådmann i Nye Asker

Sist endret: 30.01.2017  

Fellesnemnda innstiller enstemmig på at dagens rådmann i Asker blir rådmann for den nye kommunen.

Røyken, Hurum og Asker slår seg sammen og danner e...

Formannskapet og kommunestyret holder møte på samme dag

Sist endret: 27.01.2017  

Torsdag 2.februar er det kommunestyremøte og ekstraordinært formannskapsmøte.

Blant sakene som skal opp i kommunestyret er "Hovedplan vann og avløp"...

Islegging på skøytebaner

Sist endret: 27.01.2017  

Skøytebanene på Midtbygda, Røykenhallen og Spikkestad stenger for islegging fredag kl. 17.00.

Banene åpnes lørdag morgen og vil etter all...

Male- og tegnekurs for seniorer

Sist endret: 27.01.2017  

Vil du lære mer om fargeteori, lys/skygge, komposisjon og ulike maleteknikker?

Kunstneren Kai Eide holder male- og tegnekurs for seniorer. Kurset gå...

Ny turgruppe i Røyken og Hurum

Sist endret: 23.01.2017  

Har du lyst til å være med på turgruppe i Røyken eller Hurum?

DNT Drammen og Omegn, Frisklivssentralen i Røyken og Hurum, Røyken Frivilligsentral og...

Husk fristen for å søke om barnehageplass

Sist endret: 23.01.2017  

1.mars er fristen for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2017/2018. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager.

Røyken kommune...

Intern rekruttering av rådmann til Nye Asker kommune

Sist endret: 23.01.2017  

Fellesnemnda har bestemt at rådmannen i Nye Asker kommune skal rekrutteres blant dagens tre rådmenn.

Rådmannen i Nye Asker kommune skal være på plas...

Disse skøytebanene er åpne

Sist endret: 19.01.2017  

Det er skøyteis på banene ved Røyken videregående, Midtbygda barneskole og Spikkestad ungdomsskole.

Skøytebanen ved Røyken videregående: Greie...

Her skal helsepersonell øve på praktiske ferdigheter

Sist endret: 18.01.2017  

Tirsdag denne uken åpnet Ferdighetssenteret på Bråset bo- og omsorgssenter. Her skal helsepersonell øve på praktiske ferdigheter i pasientbehandlin...

Feil med fakturaer for barnehage og SFO

Sist endret: 16.01.2017  

Faktura for januar har ikke kommet i nettbanken, og blir sendt i posten.

Kunder som har kommunal barnehageplass og SFO har på grunn av systemfeil ik...

Folkefest da Røykenbadet åpnet

Sist endret: 15.01.2017  

Over 500 tilskuere møtte opp til åpningen av Røykenbadet lørdag formiddag. Ordførerne i Røyken og Hurum åpnet anlegget med et synkront hopp fra...

Feil med fakturaer fra tildelingsenheten for helse og omsorg

Sist endret: 13.01.2017  

Noen innbyggere som har e-faktura har likevel fått faktura i posten for desember.

Dette gjelder fakturaer med fakturadato 9/1 og forfall 9/2-17. Vi...

Nå slipper du å søke om frikort

Sist endret: 10.01.2017  

Fra 1. januar 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester som fysioterapi og enkelte former for tannbehandling (egenandelstak 2). Det komm...

Datakurs for seniorer

Sist endret: 09.01.2017  

Har du lyst til å forbedre datakunnskapene dine? Seniornett holder flere datakurs i Røyken for både begynnere og øvede våren 2017.

De første kursene...

Oppgradering av sak- og arkivsystem påvirker publisering av sakspapirer

Sist endret: 05.01.2017   Av: Dokumentsenteret

I forbindelse med oppgradering av kommunens sak- og arkivsystem, vil sakspapirer være utilgjengelig i perioder den 9. og 10. januar.

Under nedetiden...

Nye foreldrekurs i 2017

Sist endret: 23.12.2016  

Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. I februar starter Røykenhuset 0-23 nye foreldreveiledningskurs, og i...

Bygger to nye skoler og flerbrukshall i Bødalen

Sist endret: 15.12.2016  

Torsdag kveld vedtok kommunestyret at det skal bygges nye skoler på både Sydskogen og Torvbråten. På Torvbråten kommer det dessuten ny flerbrukshall.

Her er partienes budsjettforslag

Sist endret: 13.12.2016  

Torsdag vedtar kommunestyret budsjett for 2017 og økonomiplan og handlingsplan 2017-2020. Her kan du lese rådmannens og partienes budsjettforslag.

(Foto: Bjorn Stuedal)

Plan, bygg og oppmåling er ikke tilgjengelig 14. desember

Sist endret: 12.12.2016  

Avdelingen er heller ikke tilgjengelig på telefon denne dagen. Ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 31 29 60 00.

Vil bygge to nye skoler i Bødalen

Sist endret: 08.12.2016  

Torsdag vedtok formannskapet at det skal bygges nye skoler på både Sydskogen og Torvbråten.

Begge skolene i Bødalen er i dårlig forfatning. Torsdag...

Informasjonskapsler på nettsiden vår

Sist endret: 08.12.2016  

Røyken kommune bruker informasjonskapsler (cookies) for å ha oversikt over hvordan nettstedet vårt blir brukt. Alle IP-adresser blir anonymisert. D...

Kulturpris og stipender for idrett og kultur

Sist endret: 07.12.2016  

Fristen for å søke på Røyken kommunes kulturstipend, idrettsstipend og nominere kandidater til kulturprisen er 27. desember.

Røyken kommune deler ut...

Bygger omdømme i SFO

Sist endret: 07.12.2016  

Skolefritidsordningene i Røyken er nå i gang med et omdømmeprosjekt for å tydeliggjøre kvaliteten i tilbudet og øke yrkestilfredsheten blant de...

Bli med inn i Røykenbadet!

Sist endret: 06.12.2016  

Røykenbadet åpner 14. januar. Her kan du se hvor flott anlegget er!

Røykenbadet er et helt nytt folkehelseanlegg på 9000 kvadratmeter. Her er det...

Engasjerte elever i Ungdommens kommunestyremøte

Sist endret: 02.12.2016   Av: Thomas Bergli

Skolefrukt, sandvolleyballbane og gjerde rundt basketbane var blant sakene som skulle behandles i Ungdommens kommunestyremøte på torsdag.

På forhånd...

Påmeldingen til UKM er åpnet

Sist endret: 01.12.2016   Av: Frøydis Rui-Rahman

Nå har vi åpnet påmeldingen til UKM, vår egen ungdomsfestival for og med de som fyller 13-20 år i 2017.

UKM-festivalen her i Røyken arrangeres 10.-1...

Humoristisk julemusikal for hele familien

Sist endret: 30.11.2016  

Kulturskolen presenterer julemusikalen «Jula varer helt til påske» i Sekkefabrikken kulturhus i Slemmestad 10. og 11. desember.

Forestillingen er fo...

Vil starte demensforening i Røyken

Sist endret: 30.11.2016  

Pårørende til personer med demens trenger ofte noen å dele erfaringer med. Nå tar Åshild Leite initiativ til å starte en demensforening i Røyken.

Folkemøte om flom

Sist endret: 29.11.2016  

Røyken kommune inviterer til folkemøte om flom 7. desember klokken 18.00.

Røyken kommune har fått utarbeidet rapporten «Flomkartlegging og...

Registreringsplikt for hold av fjørfe og tamfugl

Sist endret: 28.11.2016  

Buskerud er definert som et område med risiko for smitte av fugleinfluensa. Det er derfor innført registreringsplikt for hold av fjørfe og tamfugl ...

Kandidater til Frivillighetsprisen 2017

Sist endret: 28.11.2016  

Vet du om noen som fortjener en oppmerksomhet for sin frivillige innsats for medmennesker i Røyken?

Frivillighetsprisen 2017 deles ut til en...

Brev om skolestart sendes ut i desember

Sist endret: 25.11.2016   Av: Bente Dahl Karlsen

Elever som skal begynne på skolen høsten 2017 får brev fra skolen de tilhører innen utgangen av desember. Dette er et forhåndsvarsel om skolestart.

Nytt møte i Ungdommens kommunestyre

Sist endret: 25.11.2016  

1.desember er det møte i Ungdommens kommunestyre. Ungdommene skal blant annet behandle saker om sandvolleybane i Åros, skolefrukt på ungdomsskolen ...

Folkemøte om utviklingen av Slemmestad

Sist endret: 22.11.2016  

Områdeplan for Slemmestad skal legge til rette for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling med fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling. Røyken...

Hedret for lang innsats i Røyken kommune

Sist endret: 21.11.2016  

15 av personene på bildet har jobbet i Røyken kommune i 25 år, mens én har jobbet i kommunen i 40 år!

15.november ble alle de 17 ansatte hedret av...

Ny bok om Røyken

Sist endret: 16.11.2016  

Tom Helgesen og Tom Schandy har det siste året jobbet med en bok om Røyken spekket med fantastiske bilder fra kommunen.

Innholdet beskrives best av...

Oppsøker barn og unge der de er

Sist endret: 11.11.2016  

Hver uke drar Barne- og ungdomskontakten i Røyken til skoler og fritidsarenaer for å møte barn og unge, få et overblikk over ungdomsmiljøene og fan...

Ny lekeplass ved Spikkestad barneskole

Sist endret: 09.11.2016   Av: Thomas Bergli

Nylig ble det nye leke- og aktivitetsområdet ved Spikkestad barneskole åpnet. Ballvegg, klatrepyramider og trampoliner samt kuler og «bakketopper»...

Kortere åpningstid på gjenvinningsstasjonen

Sist endret: 01.11.2016  

Fra 1. november er det kortere åpningstid ved Follestad og alle RfDs gjenvinningsstasjoner. Åpningstidene gjelder frem til 31. mars 2017.

Her finner...

Her er rådmannens forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan

Sist endret: 01.11.2016  

Forslaget innebærer blant annet 20 millioner kroner i tilskudd til drift av Røykenbadet i 2017, og 300 millioner til bygging av to nye skoler i...

- Vi skal bygge en ny kommune

Sist endret: 31.10.2016  

Fellesnemnda hadde sitt andre møte fredag 28. oktober i Asker rådhus. Foreløpig budsjett for prosessen, kommunikasjonsplan, kommunevåpen,...

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel

Sist endret: 25.10.2016  

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2020 er nå ute til høring. Du kan komme med innspill frem til 12.desember.

Formannskapet...

Temakafé: Sykdommen rammer hele familien

Sist endret: 24.10.2016  

Hverdagen til hele familien blir endret når et familiemedlem får kreft. 1.november inviterer Kreftforeningen til temakafé med familien i fokus.

Seminar om Plussbyen Slemmestad

Sist endret: 24.10.2016  

9. november inviterer Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon til seminar om Plussbyen Slemmestad og fremtidens transportløsni...

Utvalg skal jobbe med skolene i Bødalen

Sist endret: 21.10.2016  

Et utvalg med tre politikere skal jobbe for å finne en helhetlig løsning for de to skolene i Bødalen – Sydskogen og Torvbråten. Dette arbeidet skal...

Åpnet ny lekeplass i Hyggen

Sist endret: 20.10.2016   Av: Thomas Bergli

33 barnehagebarn fikk besøk av ordføreren da den nye lekeplassen ved Hyggen oppvekstsenter ble offisielt åpnet.

Hyggen oppvekstsenter består av skol...

Røyken er første sykkelbygd i Buskerud

Sist endret: 19.10.2016  

Sykkelbruken i Røyken skal øke med 25 prosent innen 2020, sier ordfører Eva Norén Eriksen. Les mer om hva det innebærer å være sykkelbygd.

Les mer o...

Ledige plasser på Bra mat-kurs

Sist endret: 18.10.2016  

Vil du være med på et inspirasjonskurs for å lære mer om sunn og bra mat? På kurset får du tips til å endre kostholdsvanene dine.

Frisklivssentralen...

Saker i formannskapet på torsdag

Sist endret: 18.10.2016  

Ny behandling av forprosjekt Sydskogen skole, annengangsbehandling av kommunal planstrategi og energi- og klimaplan for Røyken er blant sakene som...

Gratis vaksine for å forebygge livmorhalskreft

Sist endret: 17.10.2016  

Fra 11.november får alle kvinner i Røyken som er født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen er anbefalt til unge kvinner for å...

Har noen i din familie demens?

Sist endret: 16.10.2016  

Tirsdag 25.oktober er det informasjonsmøte på Bråset bo- og omsorgssenter for deg som er pårørende til noen med demens.

Møtet er på Bråset bo- og...

Stortingspolitikere besøkte Røykenhuset

Sist endret: 11.10.2016  

I Røykenhuset er alle tjenester til barn og unge mellom 0-23 år og deres familier samlet. Denne modellen vekker interesse blant politikere på...

Har du innspill til områdeplan for Slemmestad?

Sist endret: 08.10.2016  

Planen skal bidra til en miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling av boliger og næring i Slemmestad. Du kan komme med merknader frem til 25.november.

Røyken får mest vekstmidler

Sist endret: 06.10.2016  

Røyken vokser mest i Buskerud. I forslaget til statsbudsjett får Røyken kommune 11 millioner kroner i vekstmidler i 2017.

Torsdag la regjeringen fre...

250 millioner kroner til ny tunnel på RV 23

Sist endret: 06.10.2016  

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen 250 millioner til ny tunnel på RV 23 mellom Dagslett i Røyken og Linnes i Lier. Byggestart blir...

Friluftkurs for ansatte i barnehagene

Sist endret: 05.10.2016  

Mens kaffekjelene putrer på bålet forteller kursleder Stephan Ibsen om naturen som læringsarena. Denne høsten har ansatte i barnehagene i Røyken væ...

Publisert
26.03.2010
Sist endret
07.10.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866