Politikk

Følg med i lokalpolitikken i Røyken. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, samt informasjon om stortings-/sametingsvalg og kommunestyre-/fylkestingsvalg. I møteplanen ser du hvilke saker politikerne skal behandle og hva de har vedtatt.

Mer om politikk