Brønnøysundregistrene skal vedlikeholde sine løsninger tirsdag 20. november mellom klokken 20.00 og 23.00. Brukere av våre e-skjema kan derfor oppleve ustabil tjeneste.

Politikk

Følg med i lokalpolitikken i Røyken. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg, samt informasjon om stortings-/sametingsvalg og kommunestyre-/fylkestingsvalg. I møteplanen ser du hvilke saker politikerne skal behandle og hva de har vedtatt.

Mer om politikk