Go to content

Vei, vann og avløp

Kommunalteknikk drifter og forvalter alle tjenesteområder knytet til vei, vann, avløp og miljø. I praksis er kommunens innbyggere i kontakt med våre tjenester flere ganger daglig, blant annet når du tar deg et glass vann, en dusj, eller er på toalettet. Vi er her for våre innbyggere.

Kommunalteknikk er delt i tre enheter; forvaltning, prosjekt og drift. Kommunalteknikks mandat består av følgende ansvar:

 • Levering av det viktigste næringsmiddel - godt drikkevann.
 • Innsamling og transport av avløpsvann til renseanlegg.
 • Utbygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsnettet.
 • Administrere og ajourføre ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
 • Administrere innkreving av vann- og avløpsgebyr.
 • Oppfølging av kvaliteten på drikkevannet og i vassdragene
 • Oppfølging av avløpsutslipp
 • Oppfølging av industriutslipp
 • Oppfølging av utslipp fra olje- og fettavskillere
 • I form av et interkommunalt selskap følge opp og gjennomføre tilsyn på private avløpsinstallasjoner. 
 • Myndighetsutøvelse innen forurensingsloven og forskrift i forbindelse med forsøpling, akutt forurensing og utslipp samt vassdragsforvaltning.
 • Administrere, utbygge, drifte og vedlikeholde det kommunale veinettet.
Publisert
23.08.2010
Sist endret
07.02.2014
Publisert av
Otto Schacht

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Kommunalteknikk forvaltning har telefontid for generelle henvendelser hver dag mellom 09.00 - 12.00.


Org. nr. 938 709 866