Go to content

Skatter og kommunale avgifter

Henvendelser vedrørende kommunale krav (avgfter på vann, kloakk, SFO, barnehage etc.) skal rettes til Røyken kommune.

 
Personlige skatteytere, arbeidsgivere og aksjeselskap må henvende seg til Drammen kemnerkontor i forbindese med skatte- og avgiftsspørsmål.

 

Publisert
28.05.2010
Sist endret
23.08.2010
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866