Go to content

Servicetorg

Servicetorget

Røyken kommune har et servicetorg på Rådhuset. Servicetorget hjelper deg med kontakt mot de ulike virksomhetene i kommunen vår. Her kan du få generell informasjon om diverse kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

 
Åpningstider 08:00 - 15:30 mandag - fredag
Besøksadresse Katrineåsveien 20
Postadresse Katrineåsveien 20
3440 Røyken
E-post servicetorg@royken.kommune.no
Telefon 31 29 60 00
Fax 31 29 60 20
Ansvarlig Tone Mjøs, kommunalsjef
Generell informasjon På servicetorget kan du få informasjon om følgende, og hjelp til utfylling av søknadsskjema hvis ønskelig:

 

 • Fri barnehage-/ SFO-plass
 • Ledsagerbevis
 • Kart - bestilling av situasjonskart, ledningskart, skråfoto. Utskrift av kartutsnitt, reguleringskart og bestemmelser
 • Jordmor - timebestilling
 • Målebrev - utskrift
 • Nabolister - utskrift
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Politiske saker til ettersyn  
 • Reguleringsbestemmelser - utskrift
 • Reisevaksiner - timebestilling
 • Skjemaer - veiledning ved utfylling
 • Spikkestad svømmehall - utleie
 • TT-kort
 • Utleie og utlån  - skoler og idrettshaller
 • Vannmåler - utlevering
 • Generell veiledning i bruk av kommunens hjemmeside inkl. kartsidene
Publisert
05.09.2007
Sist endret
06.11.2014

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866